Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Apgalvojumi par brīvo krišanu 1,5p.
2. Ķermeņa krišanas laiks un sasniegtais ātrums 1,5p.
3. Kritiena n-tajā sekundē veiktais ceļš 1,5p.
4. Krišanas augstums un vidējais ātrums brīvajā kritienā 1,5p.