Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

6,3p.
1. Kustības koordinātes grafika aprēķins 6,3p.