Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

6,5p.
1. Vidējais ātrums (ceļi un ātrumi) 1p.
2. Vidējais ātrums ar pauzi ceļā un dažādām ātruma mērvienībām 1p.
3. Vidējais ātrums - pusi ceļa ar dažādiem ātrumiem 1p.
4. Vidējais ātrums koordinātes grafiks 2,5p.
5. Vidējais ātrums - pusi ceļa ar dažādiem ātrumiem 1p.