Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Spēka impulss Aprakstīts termins "Spēka impulss" un tā saistība ar ķermeņa impulsa izmaiņu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteikti apgalvojumi par spēka impulsu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvērtē izteikto apgalvojumu pareizība par spēka impulsu.
2. Spēka impulss un ķermeņa impulsa izmaiņa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina spēka impulss un ķermeņa impulsa izmaiņa, ja zināms spēks un tā darbōbas laiks.
3. Spēka impulsa aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina spēka impulss, ja zināma ķermeņa impulsa izmaiņa.
4. Automašīnas nobremzēšanas laiks 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāaprēķina laiks, kurā nobremzēs automašīnu noteikts bremzēšanas spēks.
5. Automašīnas nobremzēšanas spēks 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Jāaprēķina bremzēšanas spēks automašīnas sadursmē ar nekustīgu šķersli.
6. Vingrotāja nolēciens vingrojumu beidzot 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāaprēķina trieciena spēks vingrotāja locekļiem noleciena laikā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Automašīnas nobremzēšanas spēks Citi zema 1,5 p. Jāaprēķina bremzēšanas spēks, kas automašīnu nobremzēs noteiktā laika intervālā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spēka impulss. 00:25:00 vidēja 6 p. Jāizvērtē izteiktie apgalvojumi par spēka impulsu un jāaprēķina vidējas grūtības pakāpes uzdevumi.