Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Izteikti apgalvojumi par spēka impulsu 2p.
2. Automašīnas nobremzēšanas spēks 1,5p.
3. Spēka impulss un ķermeņa impulsa izmaiņa 1p.
4. Automašīnas nobremzēšanas laiks 1,5p.