Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Apgalvojumi par brīvo krišanu 1,5p.
2. Krišanas augstums 1p.
3. Divu ložu brīvais kritiens 4p.
4. Brīvā kritiena augstums un sasniegtais ātrums 2,5p.