Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Siltuma mašīnu veidi un to darbību raksturojošas sakarības Aprakstīti siltuma mašīnu veidi un galvenās matemātiskās sakarības to darbības raksturošanai.
2. Siltuma dzinēju raksturlielumi un aprēķinu sakarības Aprakstīti galvenie siltuma dzinējus raksturojošie lielumi un to aprēķinu sakarības.
3. Siltuma dzinēji Termodinamiskie cikli un siltuma dzinēji.
4. Otrais termodinamikas likums. Entropija Otrais termodinamikas likums.
5. Siltuma sūknis Siltuma sūknis.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteikumu izvērtējums par siltuma mašīnām 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvērtē izteikumu patiesība par siltuma mašīnu lietderības koeficientu. Jāveic vienkārši aprēķini.
2. Siltuma mašīnas lietderības koeficients 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina siltuma mašīnas lietderības koeficients, ja zināmi siltuma daudzumi, ko darba viela saņem no sildītāja un atdod dzesētājam.
3. Siltuma mašīnas maksimāli iespējamais lietderības koeficients 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina siltuma mašīnas maksimāli iespējamais lietderības koeficients, ja zināmas sildītāja un dzesētāja temperatūras Celsija skalā.
4. Lietderības koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Siltuma mašīnas lietderības koeficienta noteikšana.
5. Dzesētāja temperatūra 2. izziņas līmenis zema 2 p. Jāaprēķina siltuma dzinēja dzesētāja temperatūra, ja zināms maksimāli iespējamais lietderības koeficients un sildītāja absolūtā temperatūra.
6. Lietderības koeficienta pieaugums 2. izziņas līmenis zema 2 p. Jāaprēķina siltuma mašīnas maksimālā lietderības koeficienta pieaugums, ja palielina sildītāja temperatūru.
7. Dzesētājam atdotais siltuma daudzums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina dzesētājam atdotais siltuma daudzums, ja zināms siltuma mašīnas lietderības koeficients un gāzes veiktais darbs.
8. Gāzes veiktais darbs siltuma mašīnā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina ideālas gāzes veiktais lietderīgais darbs siltuma mašīnā noslēgtā ciklā.
9. Gāzes veiktais darbs siltuma mašīnā 3 posmu ciklā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina ideālas gāzes veiktais lietderīgais darbs siltuma mašīnā noslēgtā ciklā, kurš sastāv no trim posmiem.
10. Gāzes veiktais darbs siltuma mašīnā p-T asu ciklā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina ideālas gāzes veiktais lietderīgais darbs siltuma mašīnā noslēgtā ciklā.
11. Tvaika turbīnas atdotais siltuma daudzums dzesētājam 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina tvaika turbīnas atdotais siltuma daudzums dzesētājam, ja reālais lietderības koeficients ir kāda daļa no maksimāli iespējamā.
12. Bērnu motocikla lietderības koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina bērnu motocikla lietderības koeficients, ja zināma dzinēja jauda un patērētais benzīna daudzums dotajā attālumā.
13. Traktora patērētās dīzeļdegvielas daudzums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina traktora patērētās dīzeļdegvielas daudzums, ja zināma traktora dzinēja jauda, lietderības koeficients un darbības ilgums.
14. Dzinēja attīstītais vilcējspēks 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina automašīnas dzinēja attīstītais vilcējspēks, ja zināms veiktais attālums un izlietotās dīzeļdegvielas daudzums.
15. Siltuma mašīnas lietderības koeficients 4 posmu p_T asu ciklā 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Jāaprēķina siltuma mašīnas lietderības koeficients 4 posmu noslēgtā ciklā, izmantojot p_T asu grafikā iegūstamos datus.
16. Siltuma mašīnas lietderības koeficients 4 posmu noslēgtā ciklā 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Jāaprēķina siltuma mašīnas lietderības koeficients 4 posmu noslēgtā ciklā, izmantojot grafikā iegūstamos datus.
17. Molekulu stāvokļa varbūtība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina stāvokļu varbūtību sistēmā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltuma mašīnas lietderības koeficients 3 posmu noslēgtā ciklā Citi augsta 4 p. Jāaprēķina siltuma mašīnas lietderības koeficients 3 posmu noslēgtā ciklā, izmantojot grafikā iegūstamos datus.
2. Siltuma mašīnas Citi vidēja 11 p. Jāaprēķina dažādu siltuma mašīnas parametri noslēgtā ciklā, izmantojot no grafika iegūstamos datus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltuma mašīnas 00:20:00 vidēja 8 p. Vienkāršākie uzdevumi tematā Siltuma mašīnas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siltuma mašīnas un veiktais darbs 00:25:00 vidēja 9 p. Vidējas grūtības pakāpes uzdevumi tematā Siltuma mašīnas.
2. Otrais termodinamikas likums 00:30:00 augsta 15 p. Vidējas un augstas grūtības pakāpes uzdevumi tematā Siltuma mašīnas.