29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Aplūkojiet attēlus!
 
shutterstock_715366402.jpg 
 
Shutterstock_1727119252_ūdenskritums.jpg
 
Vai cepts cīsiņš var atkal palikt par necepto? Vai ūdens ūdenskritumā var plūst uz augšu? Nevar. No tā izriet, ka procesiem dabā ir noteikts virziens.
Procesus, kuri var patstāvīgi noritēt tikai vienā virzienā, sauc par neatgriezeniskiem procesiem.
Visi procesi dabā ir neatgriezeniski. Visi neatgriezeniski procesi izraisa pārmaiņas apkārtējā vidē.
Novietosim karstā tējā auksto karoti (sk. zīm.).
 
shutterstock_162536333.jpg
 
Karstā tēja atdod karotei daļu no iekšējās enerģijas. Tā rezultātā tēja atdziest, bet karote sasilst. Notiek neatgriezenisks process, un siltums no siltāka ķermeņa pāriet uz aukstāku ķermeni. Pretējs process, kā liecina mūsu pieredze, nekad nenotiek. Tēja pēc karotes ievietošanas nepaliek karstāka, bet karote — austāka. Tas liecina par procesa noteikto virzienu. Šo virzienu nosaka otrais termodinamikas likums.
Siltums pāriet bez ārējas iedarbības no siltāka ķermeņa uz aukstāku ķermeni.
Likums ir spēkā tikai noslēgtām sistēmām.
 
Lai traukā atrodas \(N\) molekulas. Izmantosim kombinācijas jēdzienu, lai noskaidrotu molekulu izvietojuma veidu skaitu (stāvokļa varbūtību) labajā un kreisajā trauka pusē:
 
Cnm=n!(nm)!m!.
 
Notikuma varbūtību aprēķina pēc formulas P=mn, kur
\(n\) — visu notikumu kopskaits,
\(m\) — labvēlīgo notikumu skaits.
Jebkura notikuma varbūtība \(P\) ir nenegatīvs skaitlis, kas nepārsniedz \(1\). No tā izriet, ka katrai molekulai varbūtība atrasties labajā vai kreisajā trauka pusē ir \(P\) = 12.
 
Kopējais molekulu skaits
Molekulu skaits kreisajā trauka pusē
Stāvokļa varbūtība
\(C\)
Varbūtība
\(P\)
\(4\)
\(4\)
C44=4!(44)! ·4!=1
12 ·12 ·12 ·12=124=116
\(4\)
\(2\)
C42=4!(42)! ·2!=6
C4224=616
\(4\)
\(3\)
C43=4!(43)! ·3!=4
C4324=416
\(10\)
\(10\)
C1010=10!(1010)! ·10!=1
1210
\(10\)
\(5\)
C105=10!(105)! ·5!=252
C107210=252210
\(10\)
\(7\)
C107=10!(107)! ·7!=120
C107210=120210
 
Secinājums: no tabulas rezultātiem izriet, ka stāvokļa varbūtība \(C\) visām molekulām atrasties vienā trauka pusē ir krietni mazāka, nekā sadalīties vienādās daļās. Tātad termodinamiskā sistēma cenšas ieņemt stāvokli ar vislielāko stāvokļa varbūtību \(C\). Molekulu skaitam pieaugot, varbūtība tās atrast vienā trauka pusē strauji samazinās.
Šis ir iemesls, kāpēc gāzes piepilda visu tām pieejamo telpu, jo ļoti daudzām haotiskām molekulām tas ir statistiski visvarbūtīgākais stāvoklis.
 
Pieņemsim, ka abās trauka pusēs ir vienāds molekulu skaits. No tā izriet, ka iekšējās enerģijas abās trauka pusēs ir vienādas atbilstoši formulai:
 
U=i2NNART.
 
Ja no labās trauka puses neliels molekulu skaits pāries uz trauka kreiso pusi, tad labajā trauka pusē iekšējā enerģija samazinās, bet kreisajā — palielinās. Ja procedūra atkārtotos vairākas reizes, tad no tā izriet, ka siltums pāriet no aukstāka ķermeņa uz siltāku ķermeni, kas ir pretrunā ar otro termodinamikas likumu. Ja traukā ir ļoti liels molekulu skaits, tad tādai molekulu pārejai ir ļoti maza varbūtība un otrais termodinamikas likums ir spēkā.
 
Runājot par termodinamisko procesu virzību, tiek ieviests lielums — entropija.
Entropija ir sistēmas haosa mērs. Tā raksturo sistēmas stāvokļa varbūtību jeb nesakārtotību.
Aplūkosim bērnu istabu no rīta!
 
YCUZD_221010_4323_vielas_uzbuve_1.svg
 
Ideālā kārtība. Lai entropija ir vienāda ar S1. Pēc noteiktā laika istaba izskatās citādāk.
 
YCUZD_221010_4323_vielas_uzbuve.svg
 
Pieaug "nekārtība", tātad S2 > S1. Šo procesu entropijas maiņu ΔS aprēķina: ΔS = S2 - S1. Tas vienmēr ir pozitīvs lielums.
Istabas entropiju var samazināt, sakārtojot mantas un patērējot savu enerģiju. Bet šī gadījumā sistēma nav noslēgta, jo enerģija tiek pievadīta no ārpuses.
Secinājums: patvaļīgi noritošos procesos nesakārtotība un līdz ar to entropija tikai pieaug.
Termodinamisko procesu entropijas maiņu aprēķina šādi: ΔS=QT, kur Q — ķermeņa saņemtais siltuma daudzums, \(T\) — ķermeņa absolūtā temperatūra. Entropijas mērvienība ir JK.