Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ķermenis uz slīpas virsmas Spēku projekcijas, ja ķermenis pārvietojas pa slīpo virsmu.
2. Vilciena kustība pagriezienos Ķermeņa kustība pagriezienos
3. Mašīnas kustība pagriezienos Ķermeņa kustība pagriezienos.
4. Riteņbraucēja kustība pagriezienos Ķermeņa kustība pagriezienos
5. Svara izmaiņas kustībā Svara izmaiņas vertikālā kustībā.
6. Svara maiņa transportlīdzekļu kustībā pa tiltiem Svara maiņa transportlīdzekļu kustībā pa tiltiem.
7. Pārslodze Pārslodzes aprēķins dažādos gadījumos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spēka sadalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Jānosaka smaguma spēka x un y komponentes uz slīpās plaknes, ja ir dota ķermeņa masa.
2. Spēki un slīpā plakne I 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Noteikt smaguma spēka x komponenti un paātrinājumu, ja ir zināma ķermeņa masa, slīpuma leņķis un berzes spēks.
3. Spēki un slīpā plakne II 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Aprēķināt virsmas normālās reakcijas spēku, berzes spēku un berzes koeficientu, ja ir zināma masa, slīpuma leņķis un to, ka ķermenis atrodas miera stāvoklī.
4. Spēki un slīpā plakne III 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Aprēķināt smaguma spēka x komponenti, berzes spēku un paātrinājumu, ja iz zināma masa, slīpās plaknes leņķis un berzes koeficients.
5. Ķermenis uz slīpās plaknes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noskaidro nosacījumus, pie kuriem ķermenis uz slīpās plaknes sāk slīdēt lejup.
6. Ķermenis uz slīpās plaknes un slīdes berzes koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noskaidro nosacījumus, pie kuriem ķermenis uz slīpās plaknes sāk pārvietoties augšup.
7. Ragaviņu paātrinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Modele ķermeņu kustību vairāku (arī slīpi vērstu) spēku darbības gadījumā, nosaka rezultējošo spēku un tā izraisīto paātrinājumu. (D.A.3.2.1.)
8. Spēks, kas izraisa centrtieces paātrinājumu 1. izziņas līmenis zema 2p. Nosaka spēka formulu, kas izraisa centrtieces paātrinājumu.
9. Spēka, kas izraisa centrtieces paātrinājumu, grafiskais attēlojums 1. izziņas līmenis zema 2p. Nosaka spēka, kas izraisa centrtieces paātrinājumu, grafisko attēlojumu.
10. Līklīnijas kustības dinamika 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto berzes spēka formulu, Ņūtona likumu un centrtieces paātrinājuma formulu.
11. Slidotāja nolieces leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina slidotāja noliecies leņķi pagriezienā.
12. Slidotāja trajektorijas liekuma rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina slidotāja trajektorijas liekuma rādiusu.
13. Vilciena kustība pagriezienā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina lokomotīves riteņu spiediena spēku uz sliedēm pagriezienā.
14. Riteņbraucēja kustības ātrums pagriezienā 3. izziņas līmenis augsta 1p. Aprēķina riteņbraucēja kustības ātrumu pagriezienā.
15. Riteņbraucēja kustības laiks pagriezienā 3. izziņas līmenis augsta 5p. Aprēķina riteņbraucēja kustības laiku pagriezienā. Skaidro dažādu objektu kustību dabā un tehnikā, izmantojot sakarības. (D.A.3.1.1.)
16. Slidotāju kustības salīdzinājums 3. izziņas līmenis augsta 6p. Aprēķina slidotāja trajektorijas liekuma rādiusu. Skaidro dažādu objektu kustību dabā un tehnikā, izmantojot sakarības. (D.A.3.1.1.)
17. Svara maiņa transportlīdzekļu kustībā (izliekts tilts) 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Aprēķina ķermeņa svaru izliekta tilta augstākajā punktā.
18. Lidotāja pārslodze trajektorijas zemākajā punktā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina lidotāja pārslodzi trajektorijas zemākajā punktā.
19. Lidotāja pārslodze trajektorijas austākajā punktā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina lidotāja pārslodzi trajektorijas augstākajā punktā.
20. Autovadītāja pārslodze 3. izziņas līmenis augsta 1p. Aprēķina autovadītāja pārslodzi vienmērīgi paātrinātā kustībā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svara maiņa transportlīdzekļu kustībā (ieliekts tilts) Citi vidēja 5p. Aprēķina ķermeņa svaru ieliekta tilta zemākajā punktā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustība pa riņķa līniju 00:15:00 vidēja 5p. Nosaka spēka formulu, kas izraisa centrtieces paātrinājumu. Aprēķina lidotāja pārslodzi trajektorijas zemākajā punktā. Aprēķina ķermeņa svaru izliekta tilta augstākajā punktā.
2. Ķermenis uz slīpās plaknes un ķermenis pagriezienā 00:20:00 vidēja 6p. Noskaidro nosacījumus, pie kuriem ķermenis uz slīpās plaknes sāk pārvietoties augšup. Aprēķina slidotāja trajektorijas liekuma rādiusu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svars un pārslodze 00:15:00 vidēja 6p. Spēka, kas izraisa centrtieces paātrinājumu, grafiskais attēlojums. Aprēķina lidotāja pārslodzi trajektorijas augstākajā punktā. Aprēķina ķermeņa svaru izliekta tilta zemākajā punktā.