Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ķermenis uz slīpas virsmas Spēku projekcijas, ja ķermenis pārvietojas pa slīpo virsmu.
2. Vilciena kustība pagriezienos Ķermeņa kustība pagriezienos
3. Mašīnas kustība pagriezienos Ķermeņa kustība pagriezienos.
4. Riteņbraucēja kustība pagriezienos Ķermeņa kustība pagriezienos
5. Svara izmaiņas kustībā Svara izmaiņas vertikālā kustībā.
6. Svara maiņa transportlīdzekļu kustībā pa tiltiem Svara maiņa transportlīdzekļu kustībā pa tiltiem.
7. Pārslodze Pārslodzes aprēķins dažādos gadījumos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spēka sadalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jānosaka smaguma spēka x un y komponentes uz slīpās plaknes, ja ir dota ķermeņa masa.
2. Spēki un slīpā plakne I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noteikt smaguma spēka x komponenti un paātrinājumu, ja ir zināma ķermeņa masa, slīpuma leņķis un berzes spēks.
3. Spēki un slīpā plakne II 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Aprēķināt virsmas normālās reakcijas spēku, berzes spēku un berzes koeficientu, ja ir zināma masa, slīpuma leņķis un to, ka ķermenis atrodas miera stāvoklī.
4. Spēki un slīpā plakne III 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Aprēķināt smaguma spēka x komponenti, berzes spēku un paātrinājumu, ja iz zināma masa, slīpās plaknes leņķis un berzes koeficients.
5. Ķermenis uz slīpās plaknes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noskaidro nosacījumus, pie kuriem ķermenis uz slīpās plaknes sāk slīdēt lejup.
6. Ķermenis uz slīpās plaknes un slīdes berzes koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noskaidro nosacījumus, pie kuriem ķermenis uz slīpās plaknes sāk pārvietoties augšup.
7. Ragaviņu paātrinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Modele ķermeņu kustību vairāku (arī slīpi vērstu) spēku darbības gadījumā, nosaka rezultējošo spēku un tā izraisīto paātrinājumu. (D.A.3.2.1.)
8. Spēks, kas izraisa centrtieces paātrinājumu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka spēka formulu, kas izraisa centrtieces paātrinājumu.
9. Spēka, kas izraisa centrtieces paātrinājumu, grafiskais attēlojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka spēka, kas izraisa centrtieces paātrinājumu, grafisko attēlojumu.
10. Līklīnijas kustības dinamika 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto berzes spēka formulu, Ņūtona likumu un centrtieces paātrinājuma formulu.
11. Slidotāja nolieces leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina slidotāja noliecies leņķi pagriezienā.
12. Slidotāja trajektorijas liekuma rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina slidotāja trajektorijas liekuma rādiusu.
13. Vilciena kustība pagriezienā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina lokomotīves riteņu spiediena spēku uz sliedēm pagriezienā.
14. Riteņbraucēja kustības ātrums pagriezienā 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Aprēķina riteņbraucēja kustības ātrumu pagriezienā.
15. Riteņbraucēja kustības laiks pagriezienā 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Aprēķina riteņbraucēja kustības laiku pagriezienā. Skaidro dažādu objektu kustību dabā un tehnikā, izmantojot sakarības. (D.A.3.1.1.)
16. Slidotāju kustības salīdzinājums 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Aprēķina slidotāja trajektorijas liekuma rādiusu. Skaidro dažādu objektu kustību dabā un tehnikā, izmantojot sakarības. (D.A.3.1.1.)
17. Svara maiņa transportlīdzekļu kustībā (izliekts tilts) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Aprēķina ķermeņa svaru izliekta tilta augstākajā punktā.
18. Lidotāja pārslodze trajektorijas zemākajā punktā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina lidotāja pārslodzi trajektorijas zemākajā punktā.
19. Lidotāja pārslodze trajektorijas austākajā punktā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina lidotāja pārslodzi trajektorijas augstākajā punktā.
20. Autovadītāja pārslodze 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Aprēķina autovadītāja pārslodzi vienmērīgi paātrinātā kustībā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svara maiņa transportlīdzekļu kustībā (ieliekts tilts) Citi vidēja 5 p. Aprēķina ķermeņa svaru ieliekta tilta zemākajā punktā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustība pa riņķa līniju 00:15:00 vidēja 5 p. Nosaka spēka formulu, kas izraisa centrtieces paātrinājumu. Aprēķina lidotāja pārslodzi trajektorijas zemākajā punktā. Aprēķina ķermeņa svaru izliekta tilta augstākajā punktā.
2. Ķermenis uz slīpās plaknes un ķermenis pagriezienā 00:20:00 vidēja 6 p. Noskaidro nosacījumus, pie kuriem ķermenis uz slīpās plaknes sāk pārvietoties augšup. Aprēķina slidotāja trajektorijas liekuma rādiusu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svars un pārslodze 00:15:00 vidēja 6 p. Spēka, kas izraisa centrtieces paātrinājumu, grafiskais attēlojums. Aprēķina lidotāja pārslodzi trajektorijas augstākajā punktā. Aprēķina ķermeņa svaru izliekta tilta zemākajā punktā.