Grūtības pakāpe:
00:15:00
1. Spēks, kas izraisa centrtieces paātrinājumu 1 p.
2. Lidotāja pārslodze trajektorijas zemākajā punktā 1 p.
3. Svara maiņa transportlīdzekļu kustībā (izliekts tilts) 3 p.