29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vidējais un momentānais ātrums Tiek apskatīti nevienmērīgas kustības raksturošanai lietotais vidējais ātrums un vienkāršākās metodes tā aprēķināšanai. Tiek apskatīts termins - momentānais ātrums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vidējais ātrums (ceļi un laiki) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vidējā ātruma aprēķināšana diviem dažādiem kustības posmiem, kuri veikti dažādos laika intervālos.
2. Fotoradari vidējam ātrumam 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina transporta līdzekļa vidējais ātrums starp fotoradariem un jāsalīdzina ar ātrumu ierobežojošo ceļa zīmi.
3. Vidējais ātrums (ceļi un ātrumi) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vidējā ātruma aprēķināšana diviem dažādiem kustības posmiem, kuri veikti ar dažādiem ātrumiem.
4. Vidējais ātrums ar pauzi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vidējā ātruma aprēķināšana diviem dažādiem kustības posmiem, starp kuriem ieturēta pusdienu pauze.
5. Vidējais ātrums ar pauzi ceļā un dažādām ātruma mērvienībām 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzdevumā jāaprēķina vidējais ātrums visā ceļā, ja dotas dažādas ātruma un laika mērvienības.
6. Vidējais ātrums - puse braukšanas laika 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina braukšanas vidējais ātrums, ja ar dažādiem ātrumiem braukti vienāda garuma laika intervāli.
7. Vidējais ātrums - pusi ceļa ar dažādiem ātrumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina vidējais kustības ātrums, ja pusi no ceļa veic ar vienu ātrumu, bet otru pusi ar citu.
8. Vidējais ātrums - doti ceļa trešdaļu ātrumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāatrod kustības vidējais ātrums, ja ceļa trešdaļu veic ar vienu ātrumu, bet pārējo ar citu.
9. Vidējais ātrums - jāaprēķina trešdaļu ātrumi 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Jāaprēķina ķermeņa ātrums pirmajā ceļa trešdaļā, ja zināms kustības vidējais ātrums un tas, ka ātrums pirmajā trešdaļā ir vairākas reizes lielāks nekā pārējā daļā.
10. Vidējais ātrums - ceļa grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Pārvietojuma aprēķināšana (nolasīšana) noteiktā laika momentā, vidējā ātruma aprēķināšana visā kustības laikā, izmantojot ceļa grafiku.
11. Vidējais ātrums koordinātes grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Izmantojot ķermeņa kustības koordinātes grafiku, jāaprēķina ķermeņa pārvietojuma projekcija laika momentā un vidējais ātrums.
12. Vidējais ātrums - pusi ceļa ar dažādiem ātrumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina vidējais kustības ātrums, ja pusi no ceļa veic ar vienu ātrumu, bet otru pusi ar citu.
13. Kustības koordinātes grafika aprēķins 2. izziņas līmenis vidēja 6,3 p. Dotajā koordinātes grafikā jāaprēķina vai jānosaka galvenie vienmērīgu kustību raksturojošie lielumi un vienādojumi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vidējais ātrums - doti ceļa ceturtdaļu ātrumi Citi vidēja 1 p. Jāatrod kustības ātrums pēdējā ceļa ceturtdaļā, ja ceļa trīs ceturtdaļas veic ar zināmu ātrumu un zināms ir kustības vidējais ātrums.
2. Vidējais ātrums - puse braukšanas laika Citi vidēja 1 p. Jāaprēķina braukšanas vidējais ātrums, ja ar dažādiem ātrumiem braukti vienāda garuma laika intervāli.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vidējais ātrums vienmērīgā taisnvirziena kustībā I 00:20:00 vidēja 4 p. Jāaprēķina kustības vidējais ātrums dažādās situācijās arī izmantojot kustības grafikus.
2. Vidējais ātrums vienmērīgā taisnvirziena kustībā II 00:20:00 vidēja 6,3 p. Jāaprēķina kustības vidējais ātrums un citi kustību raksturojoši lielumi, izmantojot kustības grafiku.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vidējais ātrums vienmērīgā taisnvirziena kustībā 00:25:00 vidēja 6,5 p. Jāaprēķina kustības vidējais ātrums dažādās situācijās arī izmantojot kustības grafikus.