Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Inerce Aprakstīta inerces parādība.
2. Spēku saskaitīšana Trīs spēku saskaitīšanas veidi.
3. Ņūtona likumi Aprakstīti visi 3 Ņūtona likumi.
4. Reaktīvā kustība Reaktīvā kustība un tās izpaužas piemēri dabā un tehnikā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosauc parādību! 1. izziņas līmenis zema 1p. Aplūko situāciju. Prot atpazīt parādību - inerci.
2. Vai zini parādību? 1. izziņas līmenis zema 1p. Aplūko zīmējumu un nosauc attēloto parādību.
3. Perpendikulāri spēki 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāsaskaita divus perpendikulārus spēkus un jānosaka pretestības spēka lielums, balstoties uz 1. Ņūtona likumu.
4. Vairāku spēku saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Jānosaka ķermeņa kustības virziens un rezultējošais spēks, ja ir zināmi 4 savstarpēji perpendikulāri spēki, kas darbojas uz ķermeni.
5. Spēku saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Jānosaka ķermeņa kustības virziens un rezultējošais spēks, ja ir zināmi 4 savstarpēji perpendikulāri spēki, kas darbojas uz ķermeni.
6. Otrā Ņūtona likuma formulas izmantošana 1. izziņas līmenis zema 3p. Noteikt kā un cik reizes mainās paātrinājums, ja zināms kā spēks samazinās.
7. Otrā Ņūtona likuma sakarības izmantošana 1. izziņas līmenis zema 3p. Noteikt kā un cik reizes mainās paātrinājums, ja zināms kā spēks palielinās.
8. Otrā Ņūtona likuma formulas izmantošana situācijas analīzei 1. izziņas līmenis zema 3p. Noteikt kā un cik reizes mainās paātrinājums, ja zināms kā masa samazinās.
9. Otrā Ņūtona likuma sakarības izmantošana situācijas analīzei 1. izziņas līmenis zema 3p. Noteikt kā un cik reizes mainās paātrinājums, ja zināms kā masa palielinās.
10. 2. Ņūtona likums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt kā un cik reizes mainās paātrinājums, ja zināms kā mainās spēks un masa.
11. Otrā Ņūtona likuma formula 1. izziņas līmenis zema 6p. Izmanto otrā Ņūtona likuma formulu, analīzē situāciju un nosaka lieluma izmaiņu.
12. Sakarības analīze 2. izziņas līmenis zema 11p. Izmanto 2.Ņūtona likuma sakarību paātrinājuma noteikšanai, izvēloties fiksētu masu un mainīgas spēka vērtības.
13. Formulas analīze 2. izziņas līmenis zema 11p. Izmanto 2.Ņūtona likuma sakarību paātrinājuma noteikšanai, izvēloties fiksētu spēku un mainīgas masas vērtības.
14. Sakarības analīze, izvēloties grafiku 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto 2.Ņūtona likuma sakarību grafika atlasei, ievērojot fiksētu masu un mainīgas spēka vērtības.
15. 2. Ņūtona likuma sakarības analīze, izvēloties grafiku 1. izziņas līmenis zema 3p. Izmanto 2.Ņūtona likuma sakarību grafika atlasei, ievērojot fiksētu masu un fiksētu spēka vērtību.
16. Formulas analīze, izvēloties grafiku 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto 2.Ņūtona likuma sakarību grafika atlase, ievērojot fiksētu spēku un mainīgas masas vērtības.
17. 2. Ņūtona likuma formulas analīze, izvēloties grafiku 1. izziņas līmenis zema 3p. Izmanto 2.Ņūtona likuma sakarību grafika atlasei, ievērojot fiksētu masu un fiksētu spēka vērtību.
18. Spēka aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt spēku, ja ir dots ķermeņa paātrinājums, masa un pretspēks.
19. Vienmērīga un paātrināta kustība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Taisnlīnijas kustības dinamika
20. Paātrinājums vertikālā kustībā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt kustības paātrinājumu, ja ir zināma cēlējspēka vērtība un ķermeņa masa.
21. Spēks pēc ātruma izmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt spēku, ja ir dota ķermeņa masa un tabula ar laika un ātruma mērījumiem
22. Spēks un ceļa garums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt ceļa garumu un paātrinājumu, ja ir dots spēks, kas iedarbojas uz ķermeni un ķermeņa masa.
23. Masa un paātrinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt ķermeņa masu un paātrinājumu, ja ir dots spēks un ātruma izmaiņa laikā.
24. 3. Ņūtona likums 1. izziņas līmenis zema 1p. Noteikt cik liels ir dinamometra rādījums, ja dinamometru velk no 2 pusēm.
25. Ķermeņu mijiedarbība 1. izziņas līmenis zema 1p. Izmanto 3.Ņūtona likumu, lai noteiktu dinamometra rādījumu.
26. Reaktīvā kustība 1. izziņas līmenis zema 1p. Aplūko zīmējumus un nosaka reaktīvās kustības piemērus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paskaidro parādību! Citi vidēja 1p. Aplūko zīmējumu, paskaidro attēloto procesu.
2. Pētījums par ķermeņa miera inerci Citi augsta 1p. Izpēte ķermeņa miera inerces atkarību no ķermeņa masas.
3. Pētījums par kustībā esoša ķermeņa inerci Citi augsta 1p. Izpēte ķermeņa inerces atkarību no ķermeņa masas.
4. Situācijas analīze, strādājot ar vektoriem Citi augsta 1p. Analīzē situāciju, strādājot ar spēku vektoru projekcijām, veidojot uzdevuma risināšanas gaitu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ņūtonu likumu izmantošana 00:25:00 vidēja 9p. Izmanto Ņūtona likumus lielumu noteikšanai un situāciju analīzei.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ņūtona likumi 00:15:00 vidēja 16p. Izmanto Ņūtona likumus lielumu noteikšanai, grafiku analīzei, parādības atpazīšanai.