29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mehāniskie viļņi Mehānisko viļņu raksturlielumi. Stāvviļņi. Garenviļņi.
2. Viļņu parādības Viļņu absorbcija, interference, difrakcija, laušana, atstarošanās.
3. Viļņa izplatīšanās vienādojums Teorija par viļņa izplatīšanās vienādojumu pārsniedz fizikas pamatkursa zināšanas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viļņa garuma mērīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto lineālu un nosaka viļņa garumu.
2. Viļņu veidi (piemēri) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir garenviļņus un šķērsviļņus.
3. Viļņu veidi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir garenviļņus un šķērsviļņus.
4. Viļņu garums un ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Viļņa garums un ātrums
5. Delfīna radītas skaņas frekvence 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto sakarību, lai aprēķinātu skaņas frekvenci vidē.
6. Viļņa izplatīšanās ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka viļņa garumu pēc attēla. Izmanto sakarību un aprēķina viļņa izplatīšanās ātrumu.
7. Matrača svārstību periods un frekvence 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto sakarības un aprēķina svārstību periodu un frekvenci.
8. Pludiņa frekvence 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto sakarības, lai noskaidrotu pludiņa frekvenci.
9. Mākslās vingrošana un viļņi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveido mērvienības, izmanto sakarības un aprēķina laiku.
10. Pētnieciskā darba posmi 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Atkārto pētnieciskā darba posmus, formulējot hipotēzi, nosaucot lielumus.
11. Viļņu parādības 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaņas absorbcija, interference, atstarošana, laušana, difrakcija.
12. Viļņu īpašības (lielumu maiņa) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atšķir viļņu īpašības zīmējumos un secina par viļņa garuma, ātruma, frekvenci izmaiņu parādībā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viļņu īpašības Citi zema 1 p. Atšķir viļņu īpašības zīmējumos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viļņi 00:10:00 vidēja 4 p. Atšķir gerenviļņus un šķērsviļņus. Izmanto sakarības un aprēķina skaņas frekvenci vidē. Atšķir viļņu īpašības zīmējumos.
2. Mehāniskie viļņi 00:10:00 vidēja 4 p. Atšķir gerenviļņus un šķērsviļņus. Izmanto sakarības un aprēķina skaņas frekvenci vidē un periodu. Atšķir viļņu īpašības zīmējumos. Secina par viļņa garuma, ātruma, frekvenci izmaiņu parādībā.
3. Svārstības un viļņi 00:15:00 vidēja 6 p. Tests par svārstību un viļņu raksturlielumu noteikšanu.