Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mehāniskie viļņi Mehānisko viļņu raksturlielumi. Stāvviļņi. Garenviļņi.
2. Viļņu parādības Viļņu absorbcija, interference, difrakcija, laušana, atstarošanās.
3. Viļņa izplatīšanās vienādojums Teorija par viļņa izplatīšanās vienādojumu pārsniedz fizikas pamatkursa zināšanas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viļņa garuma mērīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Izmanto lineālu un nosaka viļņa garumu.
2. Viļņu veidi (piemēri) 1. izziņas līmenis zema 1p. Atšķir garenviļņus un šķērsviļņus.
3. Viļņu veidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Atšķir garenviļņus un šķērsviļņus.
4. Viļņu garums un ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Viļņa garums un ātrums
5. Delfīna radītas skaņas frekvence 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto sakarību, lai aprēķinātu skaņas frekvenci vidē.
6. Viļņa izplatīšanās ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka viļņa garumu pēc attēla. Izmanto sakarību un aprēķina viļņa izplatīšanās ātrumu.
7. Matrača svārstību periods un frekvence 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmanto sakarības un aprēķina svārstību periodu un frekvenci.
8. Pludiņa frekvence 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto sakarības, lai noskaidrotu pludiņa frekvenci.
9. Mākslās vingrošana un viļņi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārveido mērvienības, izmanto sakarības un aprēķina laiku.
10. Pētnieciskā darba posmi 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Atkārto pētnieciskā darba posmus, formulējot hipotēzi, nosaucot lielumus.
11. Viļņu parādības 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaņas absorbcija, interference, atstarošana, laušana, difrakcija.
12. Viļņu īpašības (lielumu maiņa) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atšķir viļņu īpašības zīmējumos un secina par viļņa garuma, ātruma, frekvenci izmaiņu parādībā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viļņu īpašības Citi zema 1p. Atšķir viļņu īpašības zīmējumos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viļņi 00:10:00 vidēja 4p. Atšķir gerenviļņus un šķērsviļņus. Izmanto sakarības un aprēķina skaņas frekvenci vidē. Atšķir viļņu īpašības zīmējumos.
2. Mehāniskie viļņi 00:10:00 vidēja 4p. Atšķir gerenviļņus un šķērsviļņus. Izmanto sakarības un aprēķina skaņas frekvenci vidē un periodu. Atšķir viļņu īpašības zīmējumos. Secina par viļņa garuma, ātruma, frekvenci izmaiņu parādībā.
3. Svārstības un viļņi 00:15:00 vidēja 6p. Tests par svārstību un viļņu raksturlielumu noteikšanu.