Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kinētiskā enerģija Kinētiskās enerģijas aprēķināšana un grafiki.
2. Potenciālā enerģija Virs zemes pacelta ķermeņa potenciālā enerģija un elastīgi deformēta ķermeņa potenciālā enerģija.
3. Pilnā mehāniskā enerģija Pilnā mehāniskā enerģija, kinētiskās un potenciālās enerģijas pārvērtības.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Enerģijas veidi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir kinētisko, gravitācijas un elastības potenciālo enerģiju, izmantojot situācijas aprakstu.
2. Enerģijas veidu atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir kinētisko, gravitācijas un elastības potenciālo enerģiju, izmantojot attēlu.
3. Enerģijas izmaiņas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir kinētisko, gravitācijas un elastības potenciālo enerģiju, izmantojot situācijas aprakstu.
4. Lāstekas enerģija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izmanto kinētiskās un potenciālās enerģijas formulu, lai atbildētu par enerģijas izmaiņu.
5. Lāstekas enerģija grafikos 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto kinētiskās un potenciālās enerģijas formulu, lai izvēlētos pareizo grafiku.
6. Kinētiskās enerģijas sakarības analīze 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto kinētiskās enerģijas formulu situāciju analīzei.
7. Potenciālās enerģijas sakarības analīze 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto potenciālās enerģijas formulu situāciju analīzei.
8. Enerģijas pārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Salīdzina ķermeņu potenciālās un kinētiskās enerģijas, neievērojot enerģijas zudumus.
9. Enerģija svārstībās 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pēc zīmējuma spriež par kinētiskās un potenciālas enerģijas izmaiņu.
10. Atsperes svārsta enerģijas pārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka enerģijas veidu atsperes svārstam, prognozē enerģijas izmaiņas, mainoties ķermeņa masai un atsperes stingumam.
11. Mašīnas kinētiskā un potenciālā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķināt kinētisko un potenciālo enerģiju, ja ir dota masa, ātrums un augstums.
12. Pilnā mehāniskā enerģija beisbola laukumā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķināt kinētisko enerģiju, potenciālo enerģiju un uzlidošanas augstumu, ja ir dota masa un sākuma ātrums.
13. Enerģija atrakciju parkā 2. izziņas līmenis augsta 9 p. Aprēķināt kinētisko, potenciālo, pilno mehānisko enerģiju, augstumu un ātrumu.
14. Pilnā mehāniskā enerģija nirējam 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķināt kinētisko enerģiju, potenciālo enerģiju, un ātrumu, ja ir dota masa un augstums.
15. Enerģija amerikāņu kalniņos 2. izziņas līmenis vidēja 9 p. Aprēķināt kinētisko, potenciālo, pilno mehānisko enerģiju, augstumu un ātrumu.
16. Enerģijas zudumi 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izmanto pilnās mehāniskās enerģijas formulu un enerģijas nezūdamības likumu.
17. Enerģija braukšanā ar skeitbordu 2. izziņas līmenis augsta 9 p. Aprēķināt kinētisko, potenciālo, pilno mehānisko enerģiju, augstumu un ātrumu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Enerģijas nezūdamības likums (2012) Citi zema 1 p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
2. Atsperes potenciālā enerģija (2012) Citi vidēja 1 p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs Citi vidēja 2 p. Aprēķināt darbu, vertikāli ceļot ķermeni.
2. Enerģijas veidi amerikāņu kalniņā Citi augsta 12 p. Aprēķināt kinētisko, potenciālo, pilno mehānisko enerģiju, augstumu un ātrumu.
3. Darbs un potenciālā enerģija Citi vidēja 2 p. Aprēķināt darbu, vertikāli ceļot ķermeni.
4. Ratiņu pilnā mehāniskā enerģija Citi augsta 12 p. Aprēķināt kinētisko, potenciālo, pilno mehānisko enerģiju, augstumu un ātrumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Enerģija 00:15:00 vidēja 15 p. Uzdevumi par enerģiju.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs un kinētika 00:15:00 vidēja 16 p. Izmanto sakarības lielumu noteikšanai.