29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Ja ķermenis spēka ietekmē pārvietojas, tad spēks pastrādā darbu.
 
pic 7.svg
 
Par nemainīga spēka darbu \(A\) sauc pārvietojuma vektora un spēka vektora skalāro reizinājumu:
 
A=Fscosα, kur
A - spēka darbs,
F - spēks,
s - pārvietojums.
 
Darbu mēra džoulos \(J\).
Ir iespējamas trīs situācijas:
 
pic 8.svg
 
Ja leņķis ir šaurs vai 0° , tad cosα \(> 0\), un vektoru skalārais reizinājums ir pozitīvs. Tātad, spēka veiktais darbs ir pozitīvs. Spēks, kas veic pozitīvu darbu, cenšas ķermeni paātrināt, piemēram, vilcējspēks.
Ja leņķis ir plats vai izstiepts, tad cosα \(< 0\), un vektoru skalārais reizinājums ir negatīvs. Tātad, spēka veiktais darbs ir negatīvs. Spēks, kas veic negatīvu darbu, cenšas ķermeni nobremzēt, piemēram, berzes spēks.
Ja leņķis ir taisns, t.i. 90°, tad cosα \(= 0\), un vektoru skalārais reizinājums ir \(0\). Tātad, spēka veiktais darbs ir \(0\). Piemēram, centrtieces spēks darbu neveic.
Ja viens no vektoriem Fvais ir \(0\), tad darbs netiek paveikts. Piemēram, ķermenis kustas pēc inerces vai spēks nevar nobīdīt ķermeni no miera stāvokļa.