Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Spiediens. Spiediena spēks. Paskāli. Spiediena formula Atkārto cieta ķermeņa radīto spiedienu uz virsmas, proti p=F/S.
2. Arhimēda spēks Arhimēda spēka rašanās cēloņi. Arhimēda spēka aprēķināšanas formulas izvedums.
3. Peldēšanas nosacījumi Ķermeņu peldēšanas nosacījumi. Svarīgi sīkumi.
4. Gaisa balona lidojums Gaisa balona lidojuma dinamikas pamatvienādojums-spēku projekciju vienādojums vertikālam virzienam.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iegrimes un Arhimēda spēka maiņa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jānoskaidro, kā mainās ķermeņa iegrime un Arhimēda spēks, pārvietojot ķermeni uz citu šķidrumu.
2. Līmeņa maiņa ledum izkūstot 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jānoskaidro, kā mainās ūdens līmenis traukā, ja izkūst tajā peldošs ledus gabals.
3. Ķermeņa blīvuma noteikšana, ja daļa virs šķidruma 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jānosaka peldoša ķermeņa blīvums, izmantojot ķermeņa peldēšanas nosacījumu.
4. Balona paātrināta kustība 2. izziņas līmenis augsta 5p. Jāaprēķina paātrinājums ar kādu pacelsies gaisa balons, ja tiks izmests balasts.
5. Traktora spiediens 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto spiediena formulu un aprēķina cieta ķermeņa radīto spiedienu.
6. Hidrauliskās spiedes spēks 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto spiediena formulu un nosaka spiediena spēku, pārveidojot mērvienības.
7. Hidrauliskās sistēmas virzuļa laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto spiediena formulu un nosaka atbalsta laukumu, pārveidojot mērvienības.
8. Darbs ar spiediena formulu 2. izziņas līmenis augsta 3p. Cieta ķermeņa spiediena formulas pārveidojums, izmantojot gan smaguma spēka formulu, gan blīvuma formulu.
9. Spiediens okeānā 2. izziņas līmenis zema 1p. Izmanto šķidruma spiediena formulu. Ievēro, ka kopējo spiedienu rada ūdens spiediens un atmosfēras spiediens.
10. Šķidruma staba augstums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto šķidruma spiediena formulu un nosaka šķidruma staba augstumu.
11. Arhimēda spēka atkarība no materiāla 2. izziņas līmenis zema 1p. Kvalitatīvs. Spriedums par Arhimēda spēka maiņu, šķidrumā iegremdējot dažāda materiāla, bet vienāda tilpuma ķermeņus.
12. Arhimēda spēka atkarība no tilpuma 2. izziņas līmenis zema 1p. Kvalitatīvs. Arhimēda spēka izmaiņa, šķidrumā nogremdējot, dažādu materiālu, bet vienādas masas ķermeņus.
13. Ūdens blīvuma īpatnība 2. izziņas līmenis zema 1p. Kvalitatīvs. Spriedums par Arhimēda spēka atkarību no ūdens temperatūras.
14. Pētījums par Arhimēda spēku 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēni grupē lielumus, izvēlās darba piederumus un materiālus.
15. Arhimēda spēka lielums 2. izziņas līmenis zema 2p. Vienkāršs aprēķinu uzdevums, izmantojot Arhimēda spēka formulu.
16. Plosta celtspēja 2. izziņas līmenis augsta 3p. Plosta celtspējas aprēķins, izmantojot plosta masu un materiāla blīvumu.
17. Lodes dobuma tilpums 2. izziņas līmenis augsta 3p. Dobuma tilpuma un noteikšana ķermenī, izmantojot ķermeņa masu un dinamometra rādījumu pilnīgas iegremdēšanas gadījumā.
18. Kuba peldēšanas dziļums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Kuba iegrimes dziļuma aprēķināšana. Izmanto Arhimēda likumu un matemātiskas sakarības.
19. Plosts no pudelēm 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pudeļu skaita noteikšana, būvējot plostu no pudelēm, nodrošinot noteiktu plosta celtspēju.
20. Balona celtspēja 2. izziņas līmenis augsta 3p. Aprēķināt, cik cilvēkus spēj pacelt noteiktas konstrukcijas gaisa balons.
21. Balona paātrināta kustība 2. izziņas līmenis augsta 5p. Izmestā balasta masas noteikšana, lai nodrošinātu gaisa balona pacelšanos ar norādīto paātrinājumu.
22. Izcelšanas spēka aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 3p. Jāaprēķina spēks, kāds vajadzīgs, lai ķermeni šķidrumā vienmērīgi paceltu vai arī noturētu.
23. Spēks pilnīgai ķermeņa nogremdēšanai 2. izziņas līmenis augsta 3p. Jāaprēķina mazākais spēks, kāds jāpieliek, lai nogremdētu šķidrumā peldošu ķermeni.
24. Nepārtrauktās vides mehānikas el. 2. izziņas līmenis augsta 3p. Izmanto Arhimēda spēka formulu, smaguma spēka formulu un blīvuma formulu, lai noskaidrotu ķermeņa blīvumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spiediens šķidrumos Citi augsta 1p. Noskaidro, kādu šķidrumu pārvadā cisternā, izmantojot grafisko informāciju. Apraksta pamatsoļus, lai noskaidrotu, kādu šķidrumu pārvadā cisternā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Arhimēda spēks I 00:18:00 vidēja 11p. Kvalitatīvi un aprēķina uzdevumi par Arhimēda cēlējspēku šķidrumos un gaisā.
2. Arhimēda spēks II 00:18:00 vidēja 13p. Kvalitatīvi un aprēķina uzdevumi par Arhimēda cēlējspēku šķidrumos un gaisā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Arhimēda spēks 00:18:00 vidēja 8p. Kvalitatīvi un aprēķina uzdevumi par Arhimēda cēlējspēku šķidrumos un gaisā.