Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zeme un Saules sistēma Zemes un Saules sistēmas apraksts.
2. Zvaigznes un galaktikas Zvaigznes un galaktikas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Visuma uzbūves hierarhija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosauc Visuma struktūrelementus.
2. Visuma elementi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Analizē Visuma uzbūves hierarhiju. (D.9.6.1.1.)
3. Galaktikas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Klasificē galaktikas pēc to uzbūves. (D.9.6.1.2.)
4. Galaktiku veidi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Klasificē galaktikas pēc to uzbūves veidiem. (D.9.6.1.2.)
5. Zvaigznes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salīdzina zvaigznes pēc to raksturlielumiem (temperatūras, krāsas, izmēriem). (D.9.6.2.1.)
6. Zvaigžņu raksturlielumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salīdzina zvaigznes pēc to raksturlielumiem (temperatūras, krāsas, izmēriem). (D.9.6.2.1.)
7. Zvaigznes un zvaigžņu raksturlielumi 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Salīdzina zvaigznes pēc to raksturlielumiem (temperatūras, krāsas, izmēriem). (D.9.6.2.1.)
8. Saules evolūcija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izmanto shematisko zvaigžņu evolūcijas attēlojumu. (D.9.6.2.1.)
9. Saules evolūcijas posmi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto shematisko zvaigžņu evolūcijas attēlojumu. (D.9.6.2.1.)
10. Zvaigznes dzīves cikls 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto shematisko zvaigžņu evolūcijas attēlojumu. (D.9.6.2.1.)
11. Zvaigznes evolūcija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto shematisko zvaigžņu evolūcijas attēlojumu. (D.9.6.2.1.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zvaigžņu raksturlielumi un zvaigznes Citi augsta 1 p. Salīdzina zvaigznes pēc to raksturlielumiem (temperatūras, krāsas, izmēriem). (D.9.6.2.1.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Visuma uzbūve. Zvaigznes. Galaktikas 00:10:00 vidēja 4 p. Nosauc Visuma struktūrelementus. Klasificē galaktikas pēc to uzbūves. (D.9.6.1.2.) Izmanto shematisko zvaigžņu evolūcijas attēlojumu. (D.9.6.2.1.)
2. Visuma uzbūve. Zvaigznes 00:10:00 vidēja 6 p. Izmanto shematisko zvaigžņu evolūcijas attēlojumu. (D.9.6.2.1.) Salīdzina zvaigznes pēc to raksturlielumiem (temperatūras, krāsas, izmēriem). (D.9.6.2.1.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Visuma uzbūve. Galaktikas. Zvaigznes 00:10:00 vidēja 6 p. Analizē Visuma uzbūves hierarhiju. (D.9.6.1.1.) Klasificē galaktikas pēc to uzbūves. (D.9.6.1.2.) Izmanto shematisko zvaigžņu evolūcijas attēlojumu. (D.9.6.2.1.)