24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Blīvuma aprēķināšanas formula. Blīvuma mērvienība Blīvuma jēdziens un tā aprēķināšana.
2. Blīvuma tabula Cieto, šķirdro un gāzveida vielu blīvuma tabula.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielu blīvums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Salīdzina dažādu ķermeņu blīvumus, izmantojot fizikālo lielumu tabulas. (D.9.1.3.1.)
2. Vielu blīvumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina dažādu ķermeņu blīvumus, izmantojot fizikālo lielumu tabulas. (D.9.1.3.1.)
3. Kubu masas, tilpumi un blīvumi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Salīdzina dažādu ķermeņu blīvumus, izmantojot fizikālo lielumu tabulas. (D.9.1.3.1.)
4. Blīvums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Definē blīvumu kā masas un tilpuma attiecību. (D.9.1.3.1.)
5. Izpratnes jautājumi par blīvuma mērvienībām un formulu 1. izziņas līmenis zema 3 p. Atbild uz testveida jautājumiem par blīvuma aprēķināšānu, formulām, pamatvienībām.
6. Blīvuma aprēķināšana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina blīvumu, zinot tilpumu un masu.
7. Stieņu garumu salīdzināšana, izmantojot blīvumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina dažāda materiāla stieņu garumu ar vienādu masu, zinot to blīvumu.
8. Blīvumu salīdzināšana vienādas masas ķermeņiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salīdzina blīvumu bumbiņām ar vienādu masu.
9. Šķidrumu tilpumu un blīvumu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka šķidruma veidu, zinot, ka masa ir vienāda un izmantojot vielu blīvuma tabulu.
10. Ķermeņa masas aprēķināšana, izmantojot blīvuma formulu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina ķermeņa masu, zinot tilpumu un blīvumu.
11. Ķermeņa tilpuma aprēķināšana, izmantojot blīvuma formulu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina tilpumu, zinot masu un izmantojot cieto vielu blīvuma tabulu.
12. Spiedienu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina spiedienu dažādiem šķidrumiem un izmanto šķidrumu blīvuma tabulu.
13. Spiediena aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Aprēķina spiedienu , ja ir dots grēdas augstums, materiāla veids, blīvuma tabula.
14. Blīvumu salīdzināšana lodēm 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Salīdzina blīvumu lodei un noskaidro vai lodei ir tukšs vidus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Blīvuma tabulas izmantošana masas noteikšanai Citi zema 1 p. Zinot blīvumu, nosaka masu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Blīvums 00:10:00 vidēja 7 p. Salīdzina dažādu ķermeņu blīvumus, izmantojot fizikālo lielumu tabulas. (D.9.1.3.1.) Salīdzina blīvumus vienādas masas ķermeņiem.
2. Vielas blīvums 00:10:00 vidēja 5 p. Salīdzina dažādu ķermeņu blīvumus, izmantojot fizikālo lielumu tabulas. (D.9.1.3.1.) Šķidrumu tilpumu un blīvumu salīdzināšana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Blīvums, masa un tilpums 00:10:00 vidēja 9 p. Salīdzina dažādu ķermeņu blīvumus, izmantojot fizikālo lielumu tabulas. (D.9.1.3.1.) Definē blīvumu kā masas un tilpuma attiecību. (D.9.1.3.1.) Aprēķina blīvumu.