Blīvums ir vienāds ar ķermeņa masu tilpuma vienībā.
Katra viela aizņem kaut kādu tilpumu. Un var izrādīties, ka divu ķermeņu tilpumi ir vienādi, bet to masas - atšķirīgas. Šajā gadījuma saka, ka vielas blīvums abos ķermeņos ir atšķirīgs.
 
shutterstock_302959946.jpg
Dzelzs klucītis, kura masa ir 1 kg
                             
shutterstock_112883917.jpg
Koka klucītis, kura masa ir 1 kg
 
Koka klucīša tilpums ir lielāks par dzelzs klucīša masu. Koka blīvums ir mazāks par dzelzs blīvumu (molekulas nav tik cieši viena pie otras).
Blīvums ir ķermeņa masas attiecība pret tā tilpumu.
Fizikā blīvumu parasti apzīmē ar grieķu burtu \(ρ\) (ro).
blīvums=masatilpumsρ=mV, kur \(m\) - masa, \(V\) - tilpums.
\(SI\) sistēmā blīvuma pamatmērvienība ir kg/m3. Dažreiz lieto vienību g/cm3.
Piemērs:
Dzelzs blīvums ir \(7900\) kg/m3, tas nozīmē, ka \(1\) m3 dzelzs sver \(7900\ \mathrm{kg}\).
Ūdens blīvums ir \(1000\) kg/m3, tātad \(1\) m3 ūdens masa ir \(1000\ \mathrm{kg}\).
Izsakot savādāk, ūdens blīvums ir \(1,00\) g/cm3, tātad \(1\) cm3 ūdens sver \(1\ \mathrm{g}\).
Dažādos stāvokļos vielas blīvums ir atšķirīgs. Piemēram, izkausēta dzelzs blīvums ir mazāks par cieta dzelzs blīvumu.
Vielu blīvumi var būt ļoti dažādi. Visblīvākās vielas nav atrodamas uz Zemes.
Piemēram, kosmosā baltā pundura Siriuss B blīvums ir tik liels, ka viena sērkociņu kastīte no šīs vielas svērtu \(127\) tonnas.
 
Sirius.svg
 
\(10\) litru spainis ir līdz malām pilns ar medu, un tā masa ir \(14\ \mathrm{kg}\). Cik blīvs ir medus?
Piemērs:
 
\(V= 10\ \mathrm{l} = 0,01\ \mathrm{m^3}\)
\(m = 14\ \mathrm{kg}\)
 
ρ=mV
ρ=14kg0,01m3=1400kgm3
Derīgi zināt: Vielas blīvums ir atkarīgs no temperatūras, paaugstinoties temperatūrai, parasti
blīvums samazinās. Tas ir saistīts ar termisko izplešanos, kad, nemainoties masai, palielinās tilpums.
 
Atsauce:
Fizika 8.klasei/Edvīns Šilters.- Lielvārds,1998. - 30lpp.