Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kustība Kustības veidi.
2. Ātrums Ātruma atkarība no ceļa un laika
3. Kustības veidi Vienmērīga un nevienmērīga kustība.
4. Paātrinājums Paātrinājuma formula. Pozitīvs un negatīvs paātrinājums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustību veidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Klasificē kustības veidus pēc trajektorijas. (D.9.3.1.1.; D.9.3.1.2.)
2. Kustības veidi (pēc trajektorijas) 1. izziņas līmenis zema 6p. Klasificē kustības veidus pēc trajektorijas. (D.9.3.1.1.; D.9.3.1.2.)
3. Kustības veidi (pēc ātruma) 1. izziņas līmenis zema 4p. Klasificē kustības veidus pēc ātruma, ātruma maiņas. (D.9.3.1.1.; D.9.3.1.2.)
4. Vienmērīga un nevienmērīga kustība grafikos 1. izziņas līmenis zema 3p. Salīdzina vienmērīgu un nevienmērīgu kustību, izmantojot kustības raksturlielumus. (D.9.3.1.2.)
5. Ātrums. Pāreja no km/h uz m/s, no m/s uz km/h 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārveido saliktas mērvienības, izmantojot sevis izvēlētu stratēģiju. (M.9.5.3.2.)
6. Ātruma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina vidējo ātrumu, ceļu un laiku. (D.9.3.1.1.; D.9.3.1.2.; F.9.3.3.)
7. Ātrums. Augstuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina vidējo ātrumu, ceļu un laiku. (D.9.3.1.1.; D.9.3.1.2.; F.9.3.3.)
8. Laika aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina vidējo ātrumu, ceļu un laiku. (D.9.3.1.1.; D.9.3.1.2.; F.9.3.3.)
9. Kustības grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nolasa kustības raksturlielumus (ceļš, ātrums, laiks) no grafika. (M.9.5.1.2.)
10. Kustības grafiki 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nolasa kustības raksturlielumus (ceļš, ātrums, laiks) no grafika. (M.9.5.1.2.)
11. Laboratorijas darbs “Vidējais ātrums” 2. izziņas līmenis vidēja 16p. Aprēķina vidējo ātrumu. (D.9.3.1.1.; D.9.3.1.2.; F.9.3.3.) Salīdzina vidējo ātrumu un ātrumu noteiktā laika momentā (momentāno ātrumu). (D.9.3.1.1.; D.9.3.1.2.)
12. Apstašanās ceļš 3. izziņas līmenis augsta 7p. Izvērtē ātrumu kā riska faktoru transporta līdzekļu kustībā. (D.9.3.3.1.)
13. Autobusu kustības saraksts 3. izziņas līmenis augsta 7p. Salīdzina vidējo ātrumu un ātrumu noteiktā laika momentā (momentāno ātrumu). (D.9.3.1.1.; D.9.3.1.2.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnlīnijas un līklīnijas kustība Citi zema 9p. Salīdzina taisnlīnijas un līklīnijas kustību. (D.9.3.1.2.)
2. Ātrums. Pāreja no m/s uz cm/s , m/min Citi vidēja 2p. Pārveido saliktas mērvienības, izmantojot sevis izvēlētu stratēģiju. (M.9.5.3.2.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienmērīga un nevienmērīga kustība 00:15:00 vidēja 16p. Klasificē kustības veidus pēc ātruma, ātruma maiņas. (D.9.3.1.1.; D.9.3.1.2.) Salīdzina taisnlīnijas un līklīnijas kustību. (D.9.3.1.2.) Nolasa kustības raksturlielumus (ceļš, ātrums, laiks) no grafika. (M.9.5.1.2.)
2. Kā ķermeņi kustās? 00:15:00 vidēja 7p. Klasificē kustības veidus pēc trajektorijas. (D.9.3.1.1.; D.9.3.1.2.) Salīdzina vienmērīgu un nevienmērīgu kustību, izmantojot kustības raksturlielumus. (D.9.3.1.2.) Nolasa kustības raksturlielumus (ceļš, ātrums, laiks) no grafika. (M.9.5.1.2.)