Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Dispersās sistēmas 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka disperso sistēmu pēc maisījuma sastāva.
2. 1. daļas 2. uzd. Ķīmiskās reakcijas novērojumi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par ķīmiskās reakcijas pazīmēm pēc novērojumiem.
3. 1. daļas 3. uzd. Ķīmiskā elementa atoma uzbūve 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka elementa protonu un elektronu skaitu pēc kodola lādiņa.
4. 1. daļas 4. uzd. Oksidēšanās pakāpes 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka elementa augstāko un zemāko oksidēšanas pakāpi pēc elektronformulas.
5. 1. daļas 5. uzd. Jonu saite 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka, kuros savienojumos ir jonu saite, izmantojot relatīvo energonegativitāti.
6. 1. daļas 6. uzd. Oksidēšanās pakāpes 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka sēra oksidēšanas pakāpi savienojumos.
7. 1. daļas 7. uzd. Ķīmiskās reakcijas ātrums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni izvērtē faktoru ietekmi uz ķīmiskās reakcijas ātrumu.
8. 1. daļas 8. uzd. Oksīdi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni klasificē oksīdus pēc to ķīmiskā sastāva un īpašībām.
9. 1. daļas 9. uzd. Silīcija oksīds 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par silīcija oksīda reaģētspēju.
10. 1. daļas 10. uzd. Ķīmiskā formula 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka bināra savienojuma formulu pēc elementa masas daļas.
11. 1. daļas 11. uzd. Šķīduma pagatavošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par vielas šķīduma sastāvu pēc molārās koncentrācijas.
12. 1. daļas 12. uzd. Kristālhidrāta ķīmiskās formulas noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par trauku un aprīkojuma izmantošanu kristālhidrāta formulas noteikšanai.
13. 1. daļas 13. uzd. Kalcija jonu koncentrācija 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka kalcija jonu koncentrāciju minerālūdenī.
14. 1. daļas 14. uzd. Sārmaina vide 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka, kuram ūdens šķīdumam ir sārmaina vide.
15. 1. daļas 15. uzd. Ķīmiskā reakcija 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par vielu savstarpēju reaģētspēju.
16. 1. daļas 16. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka vielas, kuras nepieciešamas reakciju norisei.
17. 1. daļas 17. uzd. Ūdens cietība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par faktoriem, kuri ietekmē ūdens cietību.
18. 1. daļas 18. uzd. Ķīmiskās reakcijas pazīmes 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par reakcijas norisi pēc ķīmiskās reakcijas pazīmēm.
19. 1. daļas 19. uzd. Elektrolīze 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka, kāda gāze izdalās uz anoda un kurš metāls izgulsnējas uz katoda, veicot šķīduma elektrolīzi.
20. 1. daļas 20. uzd. Ķīmiskās reakcijas pazīmes 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par metālu reaģētspēju pēc elektroķīmiskās spriegumu rindas.
21. 1. daļas 21. uzd. Apmaiņas reakcija 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka, kura reakcija ir apmaiņas reakcija.
22. 1. daļas 22. uzd. Izomēri 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka butanola izomērus.
23. 1. daļas 23. uzd. Gāzveida vielas uzkrāšana traukā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par gāzveida vielas uzkrāšanas iespējām.
24. 1. daļas 24. uzd. Ogļūdeņraža nosaukums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka ogļūdeņraža nosaukumu pēc UIPAC.
25. 1. daļas 25. uzd. Ogļūdeņražu reakcijas 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par ogļūdeņražu iespējamām reakcijām.
26. 1. daļas 26. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka vielas, kuras nepieciešamas reakciju norisei.
27. 1. daļas 27. uzd. Kristālhidrāta formula 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka kristālhidrāta formulu pēc vielas daudzuma.
28. 1. daļas 28. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par ķīmiskās reakcijas veidu pēc reakcijas produkta.
29. 1. daļas 29. uzd. Etilspirta ražošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni klasificē procesus etilspirta ražošanas shēmā.
30. 1. daļas 30. uzd. Šķīduma pH noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par ūdens šķīduma sastāvu pēc pH.
31. 2. daļas 2. uzd. Oksidēšanās-reducēšanās reakcija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēni izvieto koeficientus oksidēšanās-reducēšanās reakcijas shēmā pēc elektronu bilances vienādojumiem.
32. 2. daļas 3. uzd. Amonjaks 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēni nosaka, vai amonjaka šķīdums ir piesātināts, izmantojot šķīdības līkni un veicot aprēķinus.
33. 2. daļas 4. uzd. Katlakmens 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēni uzraksta vienādojumu vienai katlakmens sastāvdaļas reakcijai ar sālsskābi.
34. 2. daļas 5. uzd. Amonija nitrāts 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēni aprēķina gaisa tilpumu, kas nepieciešams 2 kg minerālmēslojuma pagatavošanai.
35. 2. daļas 6. uzd. Etanola ražošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēni uzraksta reakcijas vienādojumus etanola ražošanai.
36. 2. daļas 8. uzd. Formaldehīds 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēni aprēķina formaldehīda tilpumu, kas nepieciešams formalīna šķīduma pagatavošanai.
37. 3. daļas 2. uzd. Sērs kokskaidu granulās 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Skolēni aprēķina sēra masas daļu kokskaidu granulās un nosaka to atbilstību Eiropas Biomasas Asociācijas prasībām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens ķīmijā 2018. g., 1. daļas 1.-10. uzd. 00:10:00 vidēja 10p. Skolēniem tiek dota iespēja atrisināt valsts eksāmena 1. daļas jautajumus, kuros ietverti vispārīgas, neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatjautajumi.
2. Valsts eksāmens ķīmijā 2018. g., 1. daļas 11.-20. uzd. 10:00:00 vidēja 10p. Skolēniem tiek dota iespēja atrisināt valsts eksāmena 1. daļas jautajumus, kuros ietverti vispārīgas, neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatjautajumi.
3. Valsts eksāmens ķīmijā 2018. g., 1. daļas 21.-30. uzd. 10:00:00 vidēja 10p. Skolēniem tiek dota iespēja atrisināt valsts eksāmena 1. daļas jautajumus, kuros ietverti vispārīgas, neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatjautajumi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens ķīmijā 2018. g. 01:00:00 augsta 47p. Skolēniem tiek dota iespēja atrisināt visus valsts eksāmena 1. daļas uzdevumus un dažus uzdevumus no 2. un 3. daļas.