Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 21. uzd. Apmaiņas reakcija 1p.
2. 1. daļas 22. uzd. Izomēri 1p.
3. 1. daļas 23. uzd. Gāzveida vielas uzkrāšana traukā 1p.
4. 1. daļas 24. uzd. Ogļūdeņraža nosaukums 1p.
5. 1. daļas 25. uzd. Ogļūdeņražu reakcijas 1p.
6. 1. daļas 26. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 1p.
7. 1. daļas 27. uzd. Kristālhidrāta formula 1p.
8. 1. daļas 28. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 1p.
9. 1. daļas 29. uzd. Etilspirta ražošana 1p.
10. 1. daļas 30. uzd. Šķīduma pH noteikšana 1p.