Grūtības pakāpe:
10:00:00
1. 1. daļas 21. uzd. Apmaiņas reakcija 1 p.
2. 1. daļas 22. uzd. Izomēri 1 p.
3. 1. daļas 23. uzd. Gāzveida vielas uzkrāšana traukā 1 p.
4. 1. daļas 24. uzd. Ogļūdeņraža nosaukums 1 p.
5. 1. daļas 25. uzd. Ogļūdeņražu reakcijas 1 p.
6. 1. daļas 26. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 1 p.
7. 1. daļas 27. uzd. Kristālhidrāta formula 1 p.
8. 1. daļas 28. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 1 p.
9. 1. daļas 29. uzd. Etilspirta ražošana 1 p.
10. 1. daļas 30. uzd. Šķīduma pH noteikšana 1 p.