Grūtības pakāpe:
00:10:00
1. 1. daļas 1. uzd. Dispersās sistēmas 1 p.
2. 1. daļas 2. uzd. Ķīmiskās reakcijas novērojumi 1 p.
3. 1. daļas 3. uzd. Ķīmiskā elementa atoma uzbūve 1 p.
4. 1. daļas 4. uzd. Oksidēšanās pakāpes 1 p.
5. 1. daļas 5. uzd. Jonu saite 1 p.
6. 1. daļas 6. uzd. Oksidēšanās pakāpes 1 p.
7. 1. daļas 7. uzd. Ķīmiskās reakcijas ātrums 1 p.
8. 1. daļas 8. uzd. Oksīdi 1 p.
9. 1. daļas 9. uzd. Silīcija oksīds 1 p.
10. 1. daļas 10. uzd. Ķīmiskā formula 1 p.