Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 1. uzd. Dispersās sistēmas 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Ķīmiskās reakcijas novērojumi 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Ķīmiskā elementa atoma uzbūve 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Oksidēšanās pakāpes 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Jonu saite 1p.
6. 1. daļas 6. uzd. Oksidēšanās pakāpes 1p.
7. 1. daļas 7. uzd. Ķīmiskās reakcijas ātrums 1p.
8. 1. daļas 8. uzd. Oksīdi 1p.
9. 1. daļas 9. uzd. Silīcija oksīds 1p.
10. 1. daļas 10. uzd. Ķīmiskā formula 1p.