45p.

Tēmā "Valsts eksāmens ķīmijā 2010. g." pieejami 10 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.