Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

42p.
1. 2. daļa, 1. uzdevums 4p.
2. 2. daļa, 1. uzdevums 5p.
3. 2. daļa, 1. uzdevums 6p.
4. 2. daļa, 3. uzdevums 7p.
5. 2. daļa, 4. uzdevums 3p.
6. 2. daļa, 5. uzdevums 8p.
7. 2. daļa, 6. uzdevums 9p.