Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Periodiskā tabula 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni nosaka elektronu skaitu ārējā līmenī atkarībā no vietas periodiskā tabulā.
2. 1. daļas 2. uzd. Jona modelis 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni atrod jonu modeli, izmantojot informāciju par to, ka tā ir lādētā daļiņa.
3. 1. daļas 3. uzd. Ķīmiskā saite 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka ķīmiskās saites veidu.
4. 1. daļas 4. uzd. Siltumefekts 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēni nosaka reakcijas veidu pēc siltumefekta.
5. 1. daļas 5. uzd. Reakcijas lielumi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka, kurš ir atkarīgais un kurš ir neatkarīgais lielums eksperimenta gaitā.
6. 1. daļas 6. uzd. Ķīmiskās reakcijas ātrums 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēni izvērtē faktoru ietekmi uz ķīmiskās reakcijas ātrumu.
7. 1. daļas 7. uzd. Katalizatoru izmantošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina par reakcijas gaitu, izmantojot katalizatoru.
8. 1. daļas 8. uzd. Jonu apmaiņas reakcijas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina par ķīmiskas reakcijas norises iespēju.
9. 1. daļas 9. uzd. Laboratorijas trauki 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni secina par trauku izmantošanu titrēšanai.
10. 1. daļas 10. uzd. Amfoteritāte 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni secina par amfotēro savienojumu ķīmiskām īpašībām.
11. 1. daļas 11. uzd. Neorganisko savienojumu klases 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni secina par vielu piederību noteiktai skābekli saturošo organisko savienojumu klasei.
12. 1. daļas 12. uzd. Ogļūdeņražu nomenklatūra 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni atrod ogļūdeņraža pareizo nosaukumu.
13. 1. daļas 13. uzd. Oksidētājs 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka, kas ir oksidētājs.
14. 1. daļas 14. uzd. Drošības zīmes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni nosaka, kura viela ir viegli uzliesmojoša.
15. 1. daļas 15. uzd. Ķīmiskā pārvērtība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni secina par ķīmisko pārvērtību un reaģējošām vielām.
16. 1. daļas 16. uzd. Ķīmisko reakciju ātrums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni izvērtē faktoru ietekmi uz ķīmiskas reakcijas ātrumu.
17. 1. daļas 17. uzd. Ķīmisko reakciju pazīmes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni secina par ķīmiskās reakcijas norisi, analizējot novērojumus.
18. 1. daļas 18. uzd. Atjaunojamie resursi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni secina par metāna iegūšanu no atjaunojamiem resursiem.
19. 1. daļas 19. uzd. Ogļūdeņražu klases 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina par vielas piederību noteiktai ogļūdeņražu klasei.
20. 1. daļas 20. uzd. Ogļūdeņražu ķīmiskās īpašības 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina par ogļūdeņražu ķīmiskām īpašībām un iespējamām reakcijām.
21. 1. daļas 21. uzd. Molārā koncentrācija 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēni aprēķina molāro koncentrāciju, zinot vielas masu un šķīduma tilpumu.
22. 1. daļas 22. uzd. Koeficienti 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka koeficientus reakcijas vienādojumā.
23. 1. daļas 23. uzd. Molmasa 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni aprēķina savienojuma molmasu.
24. 1. daļas 24. uzd. Oksidēšanas pakāpe 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka elementa oksidēšanas pakāpi savienojumā.
25. 1. daļas 25. uzd. Vielas tilpuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni aprēķina skābekļa tilpumu pēc reakcijas vienādojuma.
26. 1. daļas 26. uzd. Vielas masa aprēķināšana 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēni aprēķina vielas masu šķīdumā, ja ir zināma koncentrācija un tilpums.
27. 1. daļas 27. uzd. Vielas masa šķīdumā 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēni aprēķina vielas masu šķīdumā, zinot masas daļu un šķīduma masu.
28. 1. daļas 28. uzd. Disociācija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni secina par disociācijas jēdzienu.
29. 1. daļas 29. uzd. Bināra savienojuma formula 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni nosaka indeksus binārā savienojuma formulā.
30. 1. daļas 30. uzd. Ogļūdeņražu izomēri 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēni nosaka izomēru skaitu, izmantojot empīrisko formulu.
31. 2. daļas 1. uzd. 3. jaut. Jonu saīsināts vienādojums. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina par jonu saīsināto reakcijas vienādojumu un pieraksta to.
32. 2. daļas 1. uzd. 4. jaut. Kristālhidrāta masas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni analizē kristālhidrāta veidošanās un aprēķina tā masu, ja ir zināma sāls masa.
33. 2. daļas 4. uzd. 2. jaut. Reakcijas vienādojuma sastādīšana 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni sastāda reakcijas vienādojumu, izmantojot aprakstu.
34. 2. daļas 4. uzd. 3. jaut. Elektronu bilances vienādojums 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēni sastāda elektronu bilances vienādojumu, izmantojot molekulāro vienādojumu.
35. 2. daļas 6. uzd. 2. jaut. Vielas masa 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēni aprēķina vielas masu pēc reakcijas vienādojuma.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piloteksāmens ķīmijā 2017. g., 1.-10. uzd. 00:00:00 vidēja 10 p.
2. Piloteksāmens ķīmijā 2017. g., 11.-20. uzd. 00:00:00 vidēja 10 p.
3. Piloteksāmens ķīmijā 2017. g., 21.-30. uzd. 00:00:00 vidēja 11 p.
4. Piloteksāmens ķīmijā 2017. g., Reakcijas vienādojumi un aprēķinu uzevumi 00:00:00 vidēja 11 p.