Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 11. uzd. Neorganisko savienojumu klases 1p.
2. 1. daļas 12. uzd. Ogļūdeņražu nomenklatūra 1p.
3. 1. daļas 13. uzd. Oksidētājs 1p.
4. 1. daļas 14. uzd. Drošības zīmes 1p.
5. 1. daļas 15. uzd. Ķīmiskā pārvērtība 1p.
6. 1. daļas 16. uzd. Ķīmisko reakciju ātrums 1p.
7. 1. daļas 17. uzd. Ķīmisko reakciju pazīmes 1p.
8. 1. daļas 18. uzd. Atjaunojamie resursi 1p.
9. 1. daļas 19. uzd. Ogļūdeņražu klases 1p.
10. 1. daļas 20. uzd. Ogļūdeņražu ķīmiskās īpašības 1p.