Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 1. uzd. Periodiskā tabula 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Jona modelis 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Ķīmiskā saite 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Siltumefekts 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Reakcijas lielumi 1p.
6. 1. daļas 6. uzd. Ķīmiskās reakcijas ātrums 1p.
7. 1. daļas 7. uzd. Katalizatoru izmantošana 1p.
8. 1. daļas 8. uzd. Jonu apmaiņas reakcijas 1p.
9. 1. daļas 9. uzd. Laboratorijas trauki 1p.
10. 1. daļas 10. uzd. Amfoteritāte 1p.