Koordinātas izmanto, lai novietotu gariņu noteiktā vietā vai arī uzzinātu precīzu tā atrašanās vietu. Koordinātas ir skaitļu pāris, kas precīzi norāda gariņa pozīciju skatuvē, izmantojot koordinātu plakni ar x un y asi.
Gariņa koordinātas redzamas programmas laukuma labajā augšējā stūri.
xy.png
Peles kursora koordinātas redzamas skatuves apakšējā labajā stūri.
xy1.png
Koordinātu plakne:
 
koord.png
 
Ejot pa labi, solis palielina x pozīciju par 1, bet, ejot uz augšu, palielinās y pozīcija. Pozīciju pa kreisi vai uz leju no centra apraksta negatīvi skaitļi.
Pārvieto gariņu uz skatuves vidu: oo.png.
 
Atsauce:
https://scratch.mit.edu/
www.startit.lv
https://skolas.lu.lv/mod/book/tool/print/index.php?id=29857#ch183