Algoritmu, kas satur darbības izvēli atkarībā no nosacījuma, sauc par sazarotu algoritmu.
Nosacījums var izpildīties vai ne. Tiek pieļautas tieši divas atbildes, piemēram, jā – nē, patiess – nepatiess, ir – nav.
Zarošanos vārdiski pieraksta ar:
  • ja…, tad… Piemēram, ja gaidāms lietus, tad paņemt līdzi lietussargu;
  • ja…, tad…, citādi… Piemēram, ja pēc lietus izveidojušās lielas peļķes, tad vilkt gumijas zābakus, citādi vilkt sporta apavus.
Sazarotu algoritmu pieraksts ar blokshēmu:
1.png
Zarošanās bloks "ja- tad":
3.png
Bloks "ja…, tad…" ļauj izvēlēties - palaist vai nepalaist programmu atkarība no nosacījuma patiesuma. Programma pārbauda, vai nosacījums ir patiess. Ja tā, tad programma izpilda komandas, kas atrodas blokā "ja…, tad…".
Nosacījumu bloki atrodas grupā Novērošana. Tiem ir sešstūra forma.
 
4.png
 
Zarošanās blokam nosacījuma bloku pievieno, ievelkot laukumā starp vārdiem “ja” un “tad”.

5.png
 
Lai nosacījuma pārbaude notiktu visu projekta darbības laiku, zarošanās blokam jābūt ievietotam cikla blokā Nepārtraukti, pretējā gadījumā pārbaude notiks tikai vienu reizi uzreiz pēc skripta darbības sākuma.
Ja skriptā jau ir cikla bloks Nepārtraukti, tad zarošanās bloku ievieto tajā.

6.png
 
Skriptu, kas satur zarošanos, piemēri:
7.png
8.png
 
Atsauce:
https://scratch.mit.edu/
www.startit.lv
https://skolas.lu.lv/mod/book/tool/print/index.php?id=29857#ch183