Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Prezentācija Prezentācija var būt padarītā darba demonstrēšana. Kā iespējams izmantot vizuālas prezentācijas, kādi vizuāli palīglīdzekļi vai materiāli iepriekš ir izmantoti uzstājoties. Kādi varētu būt vizuālu prezentāciju veidošanas līdzekļi utt.
2. Prezentācijas veidošana Veido prezentācijas, ievērojot vienotu dizainu (stils), burtu izmēru, objektu un krāsu lietojumu, samērīgu teksta apjomu slaidā. Pievieno jaunu slaidu, izvēloties piemērotu slaida izkārtojumu, ja nepieciešams to maina. Dzēš, dublē un pārvieto slaidu vienas prezentācijas ietvaros un starp vairākām prezentācijām. Rediģē slaida saturu – ievieto attēlu no dažādiem avotiem (tiešsaistes, datnes), pievieno atsauces, pievieno slaida virsrakstu, vienkāršu tekstu. Pārslēdzas starp dažādiem prezentācijas skatiem (apskates režīmiem)
3. Objektu pārklāšanās secības maiņa Objektu pārklāšanās secības maiņa

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā veidota prezentācija? 1. izziņas līmenis zema 1p. Mērķtiecīgi veido prezentāciju atbilstoši darba plānam un izvirzītajiem kritērijiem. Kādi varētu būt vizuālu prezentāciju veidošanas līdzekļi, piemēram, papīrs un marķieri, drukātas grafikas, attēli uz papīra, digitāli attēli, paša veidotas skices, zīmējumi.
2. Prezentācijas veids 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Mērķtiecīgi veido prezentāciju atbilstoši darba plānam un izvirzītajiem kritērijiem. Kādi varētu būt vizuālu prezentāciju veidošanas līdzekļi, piemēram, papīrs un marķieri, drukātas grafikas, attēli uz papīra, digitāli attēli, paša veidotas skices, zīmējumi.
3. Prezentācijas veidošanas secība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Diskutē par prezentācijas plāna punktiem un spriež, kāpēc, sagatavojot prezentāciju, ir svarīgi ievērot noteiktu secību un plānu
4. Prezentācijas veidošanas posmi 3. izziņas līmenis augsta 1p. Diskutē par prezentācijas plāna punktiem un spriež, kāpēc, sagatavojot prezentāciju, ir svarīgi ievērot noteiktu secību un plānu
5. Labas prezentācijas ieteikumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aplūko prezentāciju lietotnē piedāvātos gatavos prezentāciju noformējumu dizainus. Pārrunā, kādās situācijās to izmantošana ir veiksmīga un kā tie atbilst iepriekš pārrunātajiem laba prezentācijas dizaina pamatnosacījumiem.
6. Prezentāciju veidošanas lietotnes 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina populārākās prezentāciju veidošanas lietotnes
7. Prezentācijas stils 1. izziņas līmenis zema 1p. Veido prezentācijas, ievērojot vienotu dizainu (stils), burtu izmēru, objektu un krāsu lietojumu, samērīgu teksta apjomu slaidā.
8. Kas nepareizi? 3. izziņas līmenis augsta 1p. Veido prezentācijas, ievērojot vienotu dizainu (stils), burtu izmēru, objektu un krāsu lietojumu, samērīgu teksta apjomu slaidā.
9. Elementi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Rediģē slaida saturu – ievieto attēlu no dažādiem avotiem (tiešsaistes, datnes), pievieno atsauces, pievieno slaida virsrakstu, vienkāršu tekstu. Pārslēdzas starp dažādiem prezentācijas skatiem (apskates režīmiem).
10. Prezentācijas uzbūves elementi 3. izziņas līmenis augsta 2p. Rediģē slaida saturu – ievieto attēlu no dažādiem avotiem (tiešsaistes, datnes), pievieno atsauces, pievieno slaida virsrakstu, vienkāršu tekstu. Pārslēdzas starp dažādiem prezentācijas skatiem (apskates režīmiem).
11. Objekti prezentācijā 1. izziņas līmenis zema 1p. Atbilstošas ilustrācijas izvēle un pielāgošana papildina tekstuālo informāciju un veido efektīvāku vēstījumu.
12. Prezentācijās ievietojami objekti 1. izziņas līmenis zema 1p. Atbilstošas ilustrācijas izvēle un pielāgošana papildina tekstuālo informāciju un veido efektīvāku vēstījumu.
13. Ikona un objekts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbilstošas ilustrācijas izvēle un pielāgošana papildina tekstuālo informāciju un veido efektīvāku vēstījumu.
14. Objektu pārklāšanas secības maiņa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Objektu pārklāšanas secības maiņa
15. Attēla lieluma mainīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Attēla lieluma mainīšana
16. Zīmēšana slaidā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zīmēšanas rīki

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ne digitāla prezentācija Citi zema 1p. Mērķtiecīgi veido prezentāciju atbilstoši darba plānam un izvirzītajiem kritērijiem. Kādi varētu būt vizuālu prezentāciju veidošanas līdzekļi, piemēram, papīrs un marķieri, drukātas grafikas, attēli uz papīra, digitāli attēli, paša veidotas skices, zīmējumi.
2. Prezentāciju lietotnes Citi vidēja 1p. Zina populārākās prezentāciju veidošanas lietotnes
3. Prezentācijas veidošanas elementi Citi vidēja 2p. Rediģē slaida saturu – ievieto attēlu no dažādiem avotiem (tiešsaistes, datnes), pievieno atsauces, pievieno slaida virsrakstu, vienkāršu tekstu. Pārslēdzas starp dažādiem prezentācijas skatiem (apskates režīmiem).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Prezentācija 00:40:00 vidēja 11p. Veido prezentācijas, ievērojot vienotu dizainu (stils), burtu izmēru, objektu un krāsu lietojumu, samērīgu teksta apjomu slaidā. Pievieno jaunu slaidu, izvēloties piemērotu slaida izkārtojumu, ja nepieciešams to maina. Dzēš, dublē un pārvieto slaidu vienas prezentācijas ietvaros un starp vairākām prezentācijām. Rediģē slaida saturu – ievieto attēlu no dažādiem avotiem (tiešsaistes, datnes), pievieno atsauces, pievieno slaida virsrakstu, vienkāršu tekstu. Pārslēdzas starp dažādiem prezentācijas skatiem (apskates režīmiem)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Prezentāciju veidošana un elementi 00:40:00 vidēja 10p. Veido prezentācijas, ievērojot vienotu dizainu (stils), burtu izmēru, objektu un krāsu lietojumu, samērīgu teksta apjomu slaidā. Pievieno jaunu slaidu, izvēloties piemērotu slaida izkārtojumu, ja nepieciešams to maina. Dzēš, dublē un pārvieto slaidu vienas prezentācijas ietvaros un starp vairākām prezentācijām. Rediģē slaida saturu – ievieto attēlu no dažādiem avotiem (tiešsaistes, datnes), pievieno atsauces, pievieno slaida virsrakstu, vienkāršu tekstu. Pārslēdzas starp dažādiem prezentācijas skatiem (apskates režīmiem)