Prezentācija - vizuāls un ilustrēts noteiktas tēmas izklāsts.
Prezentāciju veidošanas līdzekļi
  
1. Prezentācija veidota uz kāda materiāla (papīra, tāfeles) - piemēram, plakāts, sienas avīze, ilustrēts apraksts utt. Prezentācija veidota izmantojot papīru, šķēres, krāsainus zīmuļus, flomāsterus,  izdrukātus fotoattēlus utt.
2. Prezentācija veidota digitāli - izmantota programmvadāma ierīce ar prezentāciju lietotni.
 
Prezentāciju lietotnes.
 
Microsoft PowerPoint - prezentāciju lietotne viedierīcē (prezentāciju var veidot arī, ja nav pieejams internets). MS Office Power Point - prezentāciju lietotne tīmeklī, jāreģistrē konts Microsoft365.

 monticello Shutterstock.jpg
Microsoft PowerPoint
 
Google Prezentācijas (Google Slides) - prezentāciju lietotne tīmeklī.
 
monticello  Shutterstock.jpg
Google prezentācijas(Google Slides)
 
Apple Keynote - prezentāciju lietotne Mac viedierīcēm.
 
Vladimka production Shutterstock.jpg
Apple Keynote
 
Ir pieejamas ļoti daudz un dažādas tīmekļa prezentāciju lietotnes, piemēram,
Izmantojot tīmekļa prezentāciju lietotnes, jāņem vērā, ka, iespējams, bezmaksas ir pieejamas tikai daļa piedāvāto funkciju, lai varētu izmantot visas piedāvātās funkcijas, lietotne ir jāabonē (jāmaksā).
 
Prezentācijas veidošanas secība
  
Sagatavošanās posms
 • Iepazīšanās ar informāciju par doto tēmu.
 • Informācijas atlase prezentācijai.
Prezentācijas izveide
 • Tēmas nosaukums un autors pirmajā slaidā.
 • Tēmas izklāsts.
 • Noslēdzošais slaids(kopsavilkums).
Prezentācijas noformēšana
 • Slaidu noformēšana, dizaina izvēle.
 • Objektu animāciju un slaidu pāreju jēgpilna pievienošana.
 
Ieteikumi labas prezentācijas izveidei
 • Slaidā nav daudz dažādu objektu.
 • Visiem slaidiem izmantots viens un tas pats fonts.
 • Rakstzīmju izmērs: 18 - 44.
 • Tekstā ne vairāk kā 10 teksta rindas un rindā ne vairāk kā 6 vārdi.
 • Visiem slaidiem vienāds fons.
 • Prezentācijā izmantot 1 - 2 animāciju veidus.
 • Slaidā nav jāievieto visa informācija, kas prezentējot tiks stāstīta.
 • Attēli tiek ievietoti pēc būtības un jēgas, nevis ilustratīvi.
 • Visiem citātiem, fotoattēliem, jābūt ar atsauci uz autoru (ja citāts vai fotoattēls nav prezentācijas autora!).
 • Pirms prezentācijas pārbaudi vai tekstā nav gramatikas vai pareizrakstības kļūdas.