Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Derīgo izrakteņu veidi 1p.
2. Derīgo izrakteņu īpašības 1p.
3. Derīgie izrakteņi kartēs 1p.
4. Derīgo izrakteņu apzīmējumi kartēs 1p.
5. Derīgo izrakteņu atradnes kartē 1p.
6. Derīgo izrakteņu izmantošana 1p.