Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3p.
1. Derīgo izrakteņu veidi 1p.
2. Derīgo izrakteņu īpašības 1p.
3. Derīgo izrakteņu izmantošana 1p.