Teorija

Uzdevumi

1. Derīgo izrakteņu veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Derīgie izrakteņi kartēs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Derīgo izrakteņu apzīmējumi kartēs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Derīgo izrakteņu atradnes kartē

Grūtības pakāpe: augsta

1
5. Derīgo izrakteņu izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Derīgo izrakteņu veidi, īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Tēmas noslēguma tests

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem