Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Temata apraksts
3. Pazemes ūdeņu veidi Gruntsūdeņi, avoti

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pazemes ūdeņu veidošanās Iežu īpašības, kas nodrošina pazemes ūdeņu veidošanos.
2. Pētījums: pazemes ūdeņi veikalā Informācijas iegūšana un salīdzināšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pazemes ūdeņu veidošanās 1. izziņas līmenis zema 1 p. Iežu nozīme pazemes ūdeņu veidošanās procesā
2. Pazemes ūdeņu nozīme 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izpratnes uzdevums - atbilžu izvēle
3. Pazemes ūdeņi veikalā 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Informācijas izvērtēšana

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pazemes ūdeņu veidošanās 2 Citi vidēja 2 p. Iežu nozīme pazemes ūdeņu veidošanās procesā

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pazemes ūdeņu veidi un nozīme 00:08:00 vidēja 8 p. Zina, kur sastopami pazemes ūdeņi. Zina par avotu veidošanos. Izprot pazemes ūdeņu nozīmi. Izvērtē informāciju par avotu ūdeņu kvalitāti.