Teorija

Uzdevumi

1. Pazemes ūdeņu veidošanās

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Pazemes ūdeņu nozīme

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Pazemes ūdeņi veikalā

Grūtības pakāpe: augsta

1

Materiāli skolotājiem