Nostājoties pie lielveikala plaukta, kur izvietotas fasētā ūdens pudeles dažādos noformējumos ar „kārdinošiem” nosaukumiem, iespējams, nemaz nepadomājam par to atšķirībām. Tie visi šķiet tik vienādi, caurspīdīgi, un galu galā - „ūdens taču ir un paliek ūdens”. Tomēr tā gluži nevar teikt, jo zemes dzīlēs plūst dažādi ūdeņi, kurus cilvēks var iegūt un lietot dažādām vajadzībām.
 
udens.jpg
 
Latvijā, tāpat kā citās Eiropas Savienības (ES) valstīs, fasētā ūdens dalījums tiek noteikts saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem un LR Ministru kabineta noteikumiem, to iedalot trīs grupās:
  • dabīgais minerālūdens,
  • avota ūdens un
  • dzeramais ūdens.
Lai veikala plauktos nonāktu Latvijā iegūtais dabīgais minerālūdens, tam jābūtreģistrētam un publicētam Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) mājas lapā.
 
Dzeramais ūdens
Latvijā dzeramā ūdens ražotāju ir samērā daudz, jo atšķirībā no dabisko minerālūdens un avotu ūdens ieguves procesiem, dzeramā ūdens ieguves un apstrādes procesiem nav īpašu nosacījumu.
  
Dzeramajam ūdenim uz etiķetes nav obligāti jānorāda ūdens ieguves vieta un tā sastāvs. Protams, ja uzņēmums vēlas, šādu informāciju marķējumā var norādīt. 
 
Dabīgais minerālūdens
Par dabīgo minerālūdeni var atzīt ūdeni, kas iegūts no izpētītām, novērtētām un atzītām pazemes ūdens atradnēm pa vienu vai vairākām dabiskām vai urbtām izejām jeb dziļurbumiem, kam jāatrodas blakus rūpnīcai, kur to pilda pudelēs – minerālūdens sastāvs atkarīgs arī no dziļurbuma dziļuma. Minerālūdens sastāvam ir jābūt īpašam, atšķirīgam no parasta ūdens, un ražotājs to drīkst apstrādāt tikai stingri noteiktos veidos. Minerālūdens vērtību nosaka noteikts daudzums tā sastāvā esošo minerālvielu (piemēram, magnijs, kālijs, kalcijs, selēns, nātrijs u.c.), kas jau no dabas atrodas ūdens sastāvā.
 
Minerālūdens var būt gāzēts - dabīgajam minerālūdenim papildus ievadot pārtikā izmantojamo oglekļa dioksīdu (ogļskābā gāze). Tā ir vienīgā viela, ko ieguves vietā drīkst pievienot dabīgajam minerālūdenim vai avota ūdenim. 
Latvijā iegūto dabīgos minerālūdeņus atļauts izplatīti tikai tad, ja saņemta Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) atļauja. PVD uzraudzībā un kontrolē ir 34  fasēta ūdens uzņēmumi, no kuriem  trīs ir dabīgā minerālūdens ražotāji (SIA "Venden", SIA "Cido Grupa", SIA "Siguldas minerālūdens").
 
Avota ūdens
Tāpat kā dabīgajam minerālūdenim, arī avota ūdenim ir ļoti stingri kvalitātes kritēriji. Par avota ūdeni Latvijā dēvē gan tādu, kas dabiski iztek no gruntsūdeņiem, gan tādu, kas iegūts no dziļurbuma un nav attīrīts.
PVD uzraudzībā un kontrolē ir trīs  avota ūdens ražotāji (SIA "Venden", SIA "Vigo", SIA "Eden Springs Latvia").
 
Informācija uz etiķetes
Plašajā piedāvājumā var apjukt - kuru ūdeni izvēlēties? Ja vēlies dzert tiešām tīru avota ūdeni, izpēti etiķeti vai papildus informāciju par konkrēto ūdens veidu ražotāja mājas lapā.
Svarīgi!
Dabīgajam minerālūdenim un avota ūdenim ir noteiktas marķējuma prasības. Uz etiķetes jābūt šādai  informācijai:
  • ūdens veids (avota ūdens, dabīgais minerālūdens);
  • ūdens ieguves vietas nosaukums;
  • ja pievienots oglekļa dioksīds, papildus jānorāda gāzēts.