Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Temata apraksts

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Atmosfēra Zemes gaisa apvalks - atmosfēra, tās sastāvs, slāņi.
2. Atmosfēras nozīme Atmosfēras slāņa un sastāva nozīme dabā.
3. Informācijas avotu izmantošana Informācijas meklēšana par atmosfēru dažādos informācijas avotos

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atmosfēras sastāvs un uzbūve 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Atbilžu izvēles uzdevums
2. Atmosfēras nozīme 1. izziņas līmenis zema 2p. Atbilžu izvēles uzdevums
3. Atmosfēra: informācijas iegūšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Uzdevums ar attēliem

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atmosfēra, tās sastāvs un nozīme 00:07:00 vidēja 11p. Jēdziens: Zemes gaisa apvalks (atmosfēra). Atmosfēras sastāvs un nozīme. Informācijas meklēšana par atmosfēru dažādos informācijas avotos.