Kur meklēt informāciju par atmosfēru?
 
s33dabzinmg.jpg
 
enciklopedija.jpg
Pirmais avots - mācību grāmata.
 
Tajā vari uzzināt svarīgāko par attiecīgo tematu. Teksts mācību grāmatā ir veidots atbilstoši skolēnu vecumam. Tāpēc tev vajadzētu viegli saprast visu, kas rakstīts.
Svarīgi!
Ja kādu vārdu vai teikumu nesaproti, noskaidro tā nozīmi - jautā skolotājam, klasesbiedriem, vecākiem vai meklē vārda skaidrojumu vārdnīcās.
  
      
Otrais avots - enciklopēdijas.
 
Lai sameklētu informāciju par atmosfēru, var izmantot kādu no vispārīgajām enciklopēdijām. Tā kā atmosfēru pēta dabaszinību nozare ģeogrāfija, tad noteikti noderēs arī ģeogrāfijas enciklopēdijas.
Lai sameklētu informāciju enciklopēdijā, alfabētiskajā rādītājā jāmeklē interesējošo vārdu (piemēram, "atmosfēra") un jālasa norādītajā lapaspusē.
  
gegrafija.jpg
 
google2.png
Trešais avots - citas grāmatas.
  
Atmosfēru pēta dabaszinātņu nozare ģeogrāfija. Tātad informāciju par atmosfēru var meklēt ģeogrāfijas grāmatās.
Svarīgi!
Lai uzzinātu, vai konkrētajā grāmatā ir tev vajadzīgā informācija, skaties grāmatas saturu vai alfabētisko rādītāju.
 
Ceturtais avots - internets.
  
Izvēlies vietni, kas veidota informācijas meklēšanai - www.google.lv vai citu. Paredzētajā laukā ievadi meklējamo vārdu. No meklēšanas rezultātiem izvēlies atbilstošo.
Svarīgi!
Atceries - vienmēr ievēro drošību, darbojoties internetā! Neievadi informāciju par sevi, par aizdomīgām lapām informē pieaugušos!
 
Neaizmirsti - vienmēr vari jautāt padomu arī skolotājiem, skolasbiedriem un ģimenei!
 
Atsauce:
http://www.raka.lv/?p=2144
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/katalogs/
http://www.lielvards.lv/pub/news/1/68/