• Ja Zemei nebūtu gaisa apvalka, tā līdzinātos tuksnesīgajam Mēnesim. Gaiss nepieciešams, lai nodrošinātu dzīvību uz Zemes. Pamēģini aizturēt elpu! Cik ilgi tu vari iztikt bez elpošanas? Gaisa skābekli organismi izmanto elpošanai.
  • Atmosfēra neļauj zemes virsai dienā pārkarst un naktī pārāk strauji atdzist.
  • Atmosfēra apņem Zemi un pasargā mūs no Saules ultravioletā starojuma, kosmiskās radiācijas un aukstuma.
  • Atmosfērā sadeg gandrīz visi uz Zemi krītošie meteorīti, tāpēc tie nenodara postu Zemes virsai un dzīvajiem organismiem.
  • Atmosfērā rodas un izplatās skaņa.
 
Vai atmosfēra ir nemainīga?
Cilvēku darbība maina atmosfēras sastāvu. Viens no šo izmaiņu rezultātiem ir siltumnīcas efekts:
 
Siltumnīcas efekts.png
 
Īpaša viela - freons, ko izmanto kondicionieros, saldētavās un citur, noārda ozona slāni. Tāpēc Zemes virsmu sasniedz arvien vairāk kaitīgā Saules starojuma.
Kā pasargāt atmosfēru?
Cilvēki cenšas samazināt savas darbības kaitīgo ietekmi uz atmosfēru, piemēram:
  • cenšas atrast veidus, kā iegūt enerģiju videi draudzīgi - nededzinot kurināmo,
  • stāda kokus, lai atjaunotu mežus - koki uzņem ogļskābo gāzi, lai tās daudzums atmosfērā nepalielinātos,
  • meklē vielas, ar kurām aizvietot freonu aukstumiekārtās.