Kā pēta kosmosu?
  
teleskops Asset 17.png
Kosmosu var pētīt ar teleskopiem. Tie ir dažādi. Ir tādi teleskopi, ar kuriem var redzēt debess ķermeņu attēlus.
 
habla_teleskops_03 Asset 4.png
Citus teleskopus ir jāpaceļ kosmosā. Tie var uztvert vairāk informācijas par debess ķermeņiem.
 
observatorija Asset 21.png
Vietas uz Zemes, kur pēta kosmosu, ir observatorijas. Tajās atrodas daudzas dažādas ierīces.
 
cosmos_observatorycosmos_observatory Asset 13.png
Mūsdienās observatorijas arī riņķo kosmosā ap Zemi. Tās atrodas Zemes mākslīgajos pavadoņos.
 
Debess ķermeņu izpētei var izmantot automātiskās starpplanētu stacijas. Lidojums līdz tuvākajām planētām ilgst vairākus mēnešus, bet līdz tālākajām - vairākus gadus. Gan lidojuma, gan planētas izpētes laikā starpplanētu stacijas darbību vada specializēti datori, kas saņem arī komandas no Zemes.
 
astronaut-wave Asset 1.png
Ne vienmēr pētījumus var veikt roboti. Bieži pētījumus kosmosā veic kosmonauti, kas turp dodas ar kosmosa kuģiem. Iziešanai atklātā kosmosā viņi izmanto speciālu tērpu - skafandru. Tas pasargā no kosmosa starojuma, aukstuma, tajā ir ierīces, kas palīdz pārvietoties un sazināties ar citiem cilvēkiem.