Teorija

Kā pēta kosmosu?
teleskops.JPG   habla_teleskops_03.jpg
Kosmosu var pētīt ar teleskopiem. Tie ir dažādi. Ir tādi teleskopi, ar kuriem var redzēt debess ķermeņu attēlus.
 
 
 
 
Citus teleskopus ir jāpaceļ kosmosā. Tie var uztvert vairāk informācijas par debess ķermeņiem.  
 
observatorija.JPG
 
cosmos_observatory.jpg
Vietas uz Zemes, kur pēta kosmosu, ir  observatorijas. Tajās atrodas dažādas daudzas dažādas ierīces. 
 
 
Mūsdienās observatorijas arī riņķo kosmosā ap Zemi. Tās atrodas Zemes mākslīgajos pavadoņos.
 
 
mariner10.jpg astronaut-wave.jpg
 
Debess ķermeņu izpētei var izmantot automātiskās starpplanētu stacijas. Lidojums līdz tuvākajām planētām ilgst vairākus mēnešus, bet līdz tālākajām - vairākus gadus. Gan lidojuma, gan planētas izpētes laikā starpplanētu stacijas darbību vada specializēti  datori, kas saņem arī komandas no Zemes.
 
 
Ne vienmēr pētījumus var veikt roboti. Bieži pētījumus kosmosā veic kosmonauti, kas turp dodas ar kosmosa kuģiem. Iziešanai atklātā kosmosā viņi izmanto speciālu tērpu - skafandru. Tas  pasargā no kosmosa starojuma, aukstuma, tajā ir ierīces, kas palīdz pārvietoties un sazināties ar citiem cilvēkiem.
 
  
Atsauce:
http://www.astro.lv/
http://www.lu.lv/zvd/2009/pavasaris/habla_teleskops/
http://foto.lu.lv/arhiivs/2008/j_okt/02/slides/CRW_0990.html
http://www.aviationweek.com/
http://datuve.lv/raksts/1240/Planetu_anatomija:_Merkurs
http://www.halecollege.com/nasa-accepting-applications-future-astronauts/