Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Temata apraksts

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Masa Vielas masa un tās noteikšana
2. Tilpums Vielas tilpums un tā noteikšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Masas mērīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Mēra ķermeņa masu
2. Trauki tilpuma mērīšanai 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas ierīci šķidruma tilpuma mērīšanai
3. Masu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina vielu/ķermeņu masu
4. Tilpuma mērīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Mēra šķidruma tilpumu
5. Mērījumu rezultātu apkopošana 3. izziņas līmenis augsta 6p. Atbilstoši apakstam apkopo mērījuma datus tabulā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēmas noslēguma tests: masa un tilpums 00:00:00 vidēja 13p. Vielu un ķermeņu masas un tilpuma mērīšana, mērvienību lietošana, masu salīdzināšana. Mērījumu rezultātu apkopošana.

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Masas mērīšana 00:00:00 vidēja 2p. Teorija. 1. Masa. Uzdevumi. 1. Masas mērīšana. 2. Masu salīdzināšana.
2. Tilpuma mērīšana 00:00:00 vidēja 3p. Teorija. 1. Tilpums. Uzdevumi. 1. Trauki tilpuma mērīšanai. 2. Tilpuma mērīšana.