Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Temata apraksts

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Masa Vielas masa un tās noteikšana
2. Tilpums Vielas tilpums un tā noteikšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Masas mērīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Mēra ķermeņa masu
2. Trauki tilpuma mērīšanai 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas ierīci šķidruma tilpuma mērīšanai
3. Masu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina vielu/ķermeņu masu
4. Tilpuma mērīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Mēra šķidruma tilpumu
5. Mērījumu rezultātu apkopošana 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Atbilstoši apakstam apkopo mērījuma datus tabulā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēmas noslēguma tests: masa un tilpums 00:00:00 vidēja 13 p. Vielu un ķermeņu masas un tilpuma mērīšana, mērvienību lietošana, masu salīdzināšana. Mērījumu rezultātu apkopošana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Masas mērīšana 00:00:00 vidēja 2 p. Teorija. 1. Masa. Uzdevumi. 1. Masas mērīšana. 2. Masu salīdzināšana.
2. Tilpuma mērīšana 00:00:00 vidēja 3 p. Teorija. 1. Tilpums. Uzdevumi. 1. Trauki tilpuma mērīšanai. 2. Tilpuma mērīšana.