Grūtības pakāpe:
1. Masas mērīšana 1p.
2. Svēršana 1p.
3. Masu salīdzināšana 1p.
4. Trauki tilpuma mērīšanai 1p.
5. Tilpuma mērīšana 2p.
6. Tilpuma mērīšana 1p.
7. Mērījumu rezultātu apkopošana 6p.