Grūtības pakāpe:
1. Masas mērīšana 1 p.
2. Svēršana 1 p.
3. Masu salīdzināšana 1 p.
4. Trauki tilpuma mērīšanai 1 p.
5. Tilpuma mērīšana 2 p.
6. Tilpuma mērīšana 1 p.
7. Mērījumu rezultātu apkopošana 6 p.