Tu noteikti esi dzirdējis, ka kāds saka - smaga soma, smags priekšmets, smaga kaste. 
Ķermeņa, priekšmeta smagumu raksturo tā MASA. Masu mēra kilogramos (kg) un gramos (g).
Veikalā produkti ir dažādos iepakojumos, uz kuriem ir norādīta tā masa.
 
Masu mēra ar SVARIEM.
 
SVIRU SVAROS vienā kausā novieto sveramo priekšmetu, bet otrā kausā - atsvarus ar zināmu masu. Kad abi kausi atrodas līdzsvarā, saskaita kopā atsvaru masu. Tā ir vienāda ar priekšmeta masu.
 
Sviru svari pilni.png
 
Mūsdienās gan biežāk lieto ELEKTRONISKOS SVARUS. Svarus ieslēdz, tad uz tiem novieto priekšmetu vai pārtiku un displejā nolasa priekšmeta masu. Cilvēks, uzkāpjot uz speciāliem elektroniskiem svariem, var noteikt savu masu.
 
elektroniskie svari pilni.png Berns uz svariem.png
 
Lai notiktu masu, var izmantot arī MEHĀNISKOS ATSPERU SVARUS.
 
meh_svari_pilni.png
Svarīgi!
Masa nav svars!
Dažkārt sadzīvē jēdziena masa vietā cilvēki lieto jēdzienu svars. Tomēr dabaszinātnēs jēdziens svars izsaka ko citu - spēku, ar kādu viena ķermeņa gravitācija ietekmē citu ķermeni. Par to tu mācīsies vecākās klasēs. Bet šobrīd atceries, ka ar svariem tiek mērīta dažādu priekšmetu, ķermeņu masa.