Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kustība Kustība, kustības ātrums un virziens
2. Kustības var būt mainīgas Ķermeņu kustības ātruma un virziena maiņa
3. Kā kustas gaiss? Gaisa kustība dabā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustības ātrums 1. izziņas līmenis zema 1p. Kustības ātruma novērtēšana
2. Kustības virziens 1. izziņas līmenis zema 1p. Kustības virziens un virziena maiņa
3. Kustības ātruma maiņa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ķermeņa kustības ātruma maiņa
4. Kustības virziena maiņa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ķermeņa kustības virziena maiņa
5. Gaisa kustība dabā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Gaisa kustības sajušanas veidi
6. Vēja virziens 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vēja virziena noteikšana
7. Kustības virziens 2 1. izziņas līmenis zema 1p. Kustības virziens un virziena maiņa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustība 00:00:00 vidēja 7p. Temata noslēguma tests