Grūtības pakāpe:
1. Kustības ātrums 1p.
2. Kustības virziens 1p.
3. Kustības virziens 2 1p.
4. Kustības ātruma maiņa 1p.
5. Kustības virziena maiņa 1p.
6. Gaisa kustība dabā 1p.
7. Vēja virziens 1p.