Dabā kustas ne tikai priekšmeti un dzīvas būtnes. Kustas arī gaiss. Tad mēs sakām - pūš vējš. Cilvēki vēju var sajust ar ādu. Bieži var dzirdēt vēja radītās skaņas. Parasti var redzēt, kā vējš kustina dažādas lietas - kokus, mākoņus, ūdeni.
 
Kā var noteikt vēja virzienu?
Ja vējš ir ļoti stiprs, var novērot, uz kuru pusi kustas koki un citi priekšmeti:
storm.gif
Attēlā redzams, ka vējš pūš no labās puses uz kreiso.
 
Ne vienmēr vējš ir tik stiprs. Lai noteiktu vēja virzienu, var izmantot dažādus vējrādītājus. Arī tu vari pagatavot vienkāršu vējrādītāju. Piesien koka zarā, pie staba vai cita nekustīga priekšmeta ļoti plāna auduma lentu. Vējš to varēs viegli iekustināt un tu zināsi, no kuras puses tas pūš.
 
Pieaugušie gatavo sarežģītākus vējrādītājus:
vejs.gif
 
Apakšējā daļa, kas griežas uz riņķi, mēra vēja ātrumu. Augšējā daļa rāda vēja virzienu.
 
Atsauce:
https://giphy.com/gifs/wind-weather-miami-HmTLatwLWpTQk
https://giphy.com/gifs/noaa-scijinks-tricktionary-EpY6RF2QF7Rq8