Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tuvākās apkārtnes pētīšana Kā pastāstīt par novērojumu? Augi un dzīvnieki mežā.
2. Drošības noteikumi novērojot Drošības noteikumi, veicot novērojumus dabā vai klasē.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Novērojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Novērojums: ko var redzēt attēlā?
2. Dabas un cilvēka radītais 1 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dabas un cilvēka radīti objekti.
3. Dabas un cilvēka radītais 2 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dabas un cilvēka radīti objekti.
4. Labais un sliktais pilsētā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pozitīvais un negatīvais pilsētas ainavā.
5. Augi mežā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Augi mežā.
6. Dzīvnieki mežā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dzīvnieki mežā.
7. Drošības noteikumi dabā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Drošības noteikumi dabas vidē
8. Drošības noteikumi klasē 1 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Drošības noteikumi klasē
9. Drošības noteikumi klasē 2 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Drošības noteikumi klasē

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Drošība, kurinot ugunskuru dabā Citi vidēja 1p. Drošības noteikumi, kurinot ugunskuru dabā
2. Stāstījums par dabu Citi vidēja 4p. Stāsta par mežu, pļavu, parku vai dārzu

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tuvākās apkārtnes pētīšana 00:00:00 vidēja 12p. Tests dabaszinībās 1. klasei. 2. tēma: Tuvākās apkārtnes pētīšana. 8.-24. septembris.