Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Novērojums 1p.
2. Dabas un cilvēka radītais 1 1p.
3. Labais un sliktais pilsētā 1p.
4. Augi mežā 1p.
5. Dzīvnieki mežā 1p.
6. Drošības noteikumi dabā 1p.
7. Drošības noteikumi klasē 2 1p.
8. Drošība, kurinot ugunskuru dabā 1p.
9. Stāstījums par dabu 4p.